Gå direkt till innehållet

Investera enkelt i fastigheter i Finland

Vi vill möjliggöra en mer välbärgad morgondag för alla oberoende av hur stort investeringskapitalet är. På S-Banken har du tillgång till fyra fastighetsfonder, nämligen de nya specialplaceringsfonderna S-Banken Tomt och S-Banken Fastighet samt S-Bostadsfond och S-Skogsfond via vilka du kan investera i fastigheter – enkelt och förmånligt även med en liten summa.  Du kan teckna dessa fonder fyra gånger om året i S-mobilen och på webbanken, minimiinvesteringen är 200 euro.

Teckningsdagarna är följande: S-Bostadsfond den 31 augusti till kl. 16, S-Skogsfond den 15 september till kl. 16, S-Banken Tomt och S-Banken Fastighet den 30 september till kl. 16. 

Köp fonder

S-Skogsfond och S-Bostadsfond är andelsserier i FIM Skog Specialplaceringsfond respektive FIM Bostad Specialplaceringsfond. De och S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond och S-Banken Tomt Specialplaceringsfond förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab. FIM Kapitalförvaltning Ab har lagt ut portföljförvaltningen av S-Banken Tomt och S-Banken Fastighet på FIM Kapitalfonder Ab. S-Banken Abp förmedlar order till nämnda fonder.   

Investera nu i S-Banken Tomt och S-Banken Fastighet utan avgift för teckning

Avgift för nya teckningar i specialplaceringsfonderna S-Banken Tomt och S-Banken Fastighet 1.1–31.3.2021 före kl. 16 nu 0 €! 

Läs mer om de nya fonderna!

S-Banken Fastighet – Samma möjligheter för små och stora investerare

Fonden S-Banken Fastighet ger stabil hyresavkastning och är ett enkelt sätt att göra direktinvesteringar i fastigheter i Finland. Fonden erbjuder en högre förväntad hyresavkastning än vad bostadsinvesteringar ger och en lägre risk än vad risken på aktiemarknaden är.

Läs mer och investera i fonden S-Banken Fastighet

S-Banken Tomt – Bli markägare med 200 euro

Via fonden S-Banken Tomt kan du bli fastighetsinvesterare genom att göra direktinvesteringar i fastigheter i Finland. Fonden erbjuder långvarig, förutsebar och stabil hyresavkastning.

Läs mer och investera i fonden S-Banken Tomt

Investera i känd skog eller bostad

S-Bostadsfond – Investera enkelt i bostäder

S-Bostadsfond investerar främst i små hyresbostäder på tillväxtorter i Finland eller på pendlings- och studieorter nära tillväxtorterna. Fondens avkastning baserar sig på hyror och en eventuell värdeuppgång. 

Läs mer och investera i S-Bostadsfond

S-Skogsfond – Investera enkelt i skog

S-Skogsfond investerar i skog och dess avkastning kommer främst från tillväxt i trädbeståndet, virkesförsäljning och en eventuell uppgång i virkespriserna. Dessutom kan fonden förädla sina skogsfastigheter genom avstyckning eller planläggning. 

Läs mer och investera i S-Skogsfond

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering.