Gå direkt till innehållet

Investera enkelt i fastigheter i Finland

Vi vill möjliggöra en mer välbärgad morgondag för alla oberoende av hur stort investeringskapitalet är. På S-Banken har du tillgång till fem fastighetsfonder, nämligen specialplaceringsfonderna S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Tomt och S-Banken Fastighet samt S-Banken Bostad och S-Banken Skog -fonden via vilka du kan investera i fastigheter – enkelt och förmånligt även med en liten summa.  Du kan teckna dessa fonder fyra gånger om året i S-mobilen och på webbanken, minimiinvesteringen är 200 euro.

 

Köp fonder

I vårt urval av fastighetsfonder hittar du säkert ett lämpligt alternativ för dig

S-Banken Regenerativt Jordbruk – Investera enkelt i realtillgångar

S-Banken Regenerativt Jordbruk investerar främst i jordbruksfastigheter och åkerområden som finns i Finland och där man utövar regenerativt jordbruk. Fondens avkastning består av resultatet för den jordbruksverksamhet som bedrivs på investeringsobjekten och av värdeförhöjningen på objekten.

Läs mer och investera i fonden S-Banken Regenerativt Jordbruk

S-Banken Bostad – Investera enkelt i bostäder

S-Banken Bostad -fond investerar främst i små hyresbostäder på tillväxtorter i Finland eller på pendlings- och studieorter nära tillväxtorterna. Fondens avkastning baserar sig på hyror och en eventuell värdeuppgång. 

Läs mer och investera i S-Banken Bostad -fond

S-Banken Skog – Investera enkelt i skog

S-Banken Skog -fond investerar i skog och dess avkastning kommer främst från tillväxt i trädbeståndet, virkesförsäljning och en eventuell uppgång i virkespriserna. Dessutom kan fonden förädla sina skogsfastigheter genom avstyckning eller planläggning. 

Läs mer och investera i S-Banken Skog -fond

S-Banken Tomt – Bli markägare med 200 euro

Via fonden S-Banken Tomt kan du bli fastighetsinvesterare genom att göra direktinvesteringar i fastigheter i Finland. Fonden erbjuder långvarig, förutsebar och stabil hyresavkastning.

Läs mer och investera i fonden S-Banken Tomt

S-Banken Fastighet – Samma möjligheter för små och stora investerare

Fonden S-Banken Fastighet ger stabil hyresavkastning och är ett enkelt sätt att göra direktinvesteringar i fastigheter i Finland. Fonden erbjuder en högre förväntad hyresavkastning än vad bostadsinvesteringar ger och en lägre risk än vad risken på aktiemarknaden är.

Läs mer och investera i fonden S-Banken Fastighet

S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Skog, S-Banken Bostad, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt -fonder förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. S-Banken Fondbolag Ab har lagt ut portföljförvaltningen på S-Banken Kapitalfonder Ab. S-Banken Abp förmedlar order till nämnda fonder.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering.