Gå direkt till innehållet

På vilket sätt är medlen på kontona i S-Banken tryggade? Är mina pengar i säkert förvar på S-Banken?

Ja. Finansinspektionen övervakar alla banker och bankernas kapitaltäckning. Kapitaltäckningskravet garanterar att dina insättningar är i säkert förvar. Dessutom har insättningsgarantifonden grundats för att skydda bankernas kunder. Fondens uppgift är att skydda insättarnas tillgodohavanden i banken om banken inte själv kan betala till insättarna. Pengarna på ett bankkonto är skyddade upp till 100 000 euro, även om banken går i konkurs eller i övrigt blir insolvent.