Gå direkt till innehållet

Vilka kostnader föranleds av placeringen?

Beroende på produkt kan en teckningsavgift tas ut för placeringsobligationer. Avgiften är i regel en procent av det nominella värdet. Dessutom inkluderar placeringsobligationens teckningspris en struktureringskostnad som täcker kostnader för utveckling, försäljning, clearing och förvaring av produkten samt för servicen på sekundärmarknaden. Att struktureringskostnaden ingår i teckningspriset innebär att den inte avdras från den avkastning eller det nominella belopp som betalas på förfallodagen. Struktureringskostnaden varierar beroende på placeringsobligation och dess belopp framgår av marknadsföringsmaterialet för respektive produkt. Det kostar ingenting att förvara S-Placeringsobligationer på S-Banken.