Gå direkt till innehållet

Ansvarsbegränsning

S-Banken-koncernen garanterar inte riktigheten i informationen på webbsidan Strukturerade investeringsprodukter och ansvarar inte heller för fel eller brister i materialet, dess olämplighet för ändamålet eller för dröjsmål i uppdateringar.

Uppföljningen av varje produkt utgörs av en uppföljningstabell som sammanställs med hjälp av offentliga källor och som innehåller information om utvecklingen av investeringsproduktens underliggande tillgångar och om investeringsproduktens teoretiska värde/avkastning på förfallodagen beräknad utifrån de underliggande tillgångarnas nuvarande utveckling och lånevillkoren för investeringsprodukterna. Den historiska utvecklingen av de underliggande tillgångarna är ingen garanti för det framtida utfallet av investeringsprodukten på förfallodagen, utan avsikten med uppföljningen av de underliggande tillgångarna är enbart att för investeraren åskådliggöra beräkningen av investeringsproduktens avkastning under låneperioden utifrån utvecklingen av de underliggande tillgångarna.