Gå direkt till innehållet

S-Banken blev medlem i ett globalt nätverk för hållbart byggande

2023-04-19

Green Building Council Finland är en del av den globala alliansen Green Building Council, vars mål är att främja en hållbar utveckling och hållbarhet i den byggda miljön. 

S-Banken blev medlem i organisationen Green Building Council Finland (FIGBC) som fokuserar på att främja hållbarhet i den byggda miljön. Byggande och byggnader orsakar cirka en tredjedel av Finlands utsläpp, och det är av yttersta vikt att minska utsläppen inom branschen för att uppnå Finlands klimatmål. 

FIGBC är en del av den globala alliansen Green Building Council, vars mål är att främja hållbarhet i den byggda miljön och branschens ansvar. FIGBC strävar efter att främja hållbart byggande och underhåll av byggnader i Finland genom att utveckla och dela med sig av bästa praxis samt genom att erbjuda utbildning och ett omfattande samarbetsnätverk. FIGBC:s verksamhet omfattar hela den byggda miljön och dess livscykel. 

“Genom att bli medlem vill vi stärka engagemanget för en hållbar byggd miljö och aktivt delta i att främja koldioxidneutralitet och cirkulär ekonomi i Finland”, säger Aarne Markkula, verkställande direktör för S-Bank Fastigheter Ab. 

S-Banken är en helt finländsk bank och en del av S-gruppen. S-Bankens dotterbolag S-Bank Fastigheter tillhandahåller tjänster inom fastighetsledning för sina kunder. Markkula har 25 års erfarenhet av fastighetsaffärsverksamhet. I undersökningen Sustainable Brand Index 2023 som offentliggjordes i slutet av mars ansåg finländarna återigen att S-Banken är Finlands mest hållbara bankvarumärke, nu för elfte gången i rad. 

Enligt Markkula omfattar ansvarsstyrningen av S-Bankens fastighetsinvesteringar alla ESG-teman: miljöansvar (E), socialt ansvar (S) och god förvaltningssed (G).  

“Vi beaktar ansvar redan i investeringsfasen, men trots det har verksamheten under drift en stor betydelse för fastighetsinvesteringarna och därför är också styrning under drift extremt viktig”, säger Markkula. 

“Vi hälsar S-Banken varmt välkommen med i vår verksamhet! S-Banken är en viktig ny medlem för oss, eftersom S-Banken har hela kedjan från finansiering till olika typer av fastighetsdrift inom räckhåll. S-Banken är en del av S-gruppen som redan nu hör till föregångarna, och vi tror att vi kan hjälpa dem att ytterligare främja miljöhållbarheten och ansvaret inom branschen”, säger Antti Ruuska, verkställande direktör för Green Building Council Finland. 

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. S-Banken Fondbolag Ab förvaltar nio fastighetsinvesteringsfonder som investerar sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skogsområden, åkerområden, fastigheter och tomter. I slutet av 2022 ägde fonderna sammanlagt mer än 2 900 bostäder, 60 affärsfastigheter, en areal på 561 000 kvadratmeter för uthyrning, skogsområden och åkerområden på mer än 33 000 hektar och 190 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Bank Fastigheter Ab förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt uppgår den förvaltade fastighetsförmögenheten till cirka 2,2 miljarder euro. S-Banken erbjuder finansieringslösningar också för nybyggen och för ombyggnad i bostadsbolag, inklusive totalrenoveringar som främjar miljöhållbarhet.

 

Mer information  
Aarne Markkula, verkställande direktör, S-Bank Fastigheter Ab, aarne.markkula@s-pankki.fi, tfn 040 522 6927040 522 6927  

Antti Ruuska, verkställande direktör, Green Building Council Finland ry, antti.ruuska@figbc.fi, tfn 040 176 3142040 176 3142

 

Investera enkelt i fastigheter i Finland

Vi vill möjliggöra en mer välbärgad morgondag för alla oberoende av hur stort investeringskapitalet är. På S-Banken har du tillgång till sex fastighetsfonder, nämligen specialplaceringsfonden S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond, S-Banken Bostad Specialplaceringsfond och S-Banken Skog Specialplaceringsfond via vilka du kan investera i fastigheter – enkelt och förmånligt även med ett litet belopp. Du kan teckna dessa fonder fyra gånger om året i S-mobil och på webbanken, minimiinvesteringen är 200 euro.

Köp fonder

 


Fonderna S-Banken Fastighetsförvaltning, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Skog, S-Banken Bostad, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering