Gå direkt till innehållet

Mikrosparande blev en del av finländarnas ekonomikompetens – några kommuner skiljer sig från mängden

2023-10-10

Spararen, Finlands första tjänst för mikrosparande, lanserades för fem år sedan. Under årens lopp har närmare 90 000 finländare börjat använda tjänsten. Största delen av dem investerar i fonder första gången i sitt liv.

För fem år sedan introducerades ett nytt sätt för att investera, mikrosparande, i Finland. Med mikrosparande avses investering av små belopp upprepade gånger under en lång tidsperiod. Poängen är att, även om du inte nödvändigtvis kan investera stora summor varje gång, kan små investeringar bli stora summor på sikt när du gör dem i lönsamma objekt.

På marknaden var Spararen, som S-Banken lanserade i september 2018, den första tjänsten för mikrosparande. Spararen används i appen S-mobil. I tjänsten, som tillhandahåller digitala investeringsråd, kan du ta dina första steg i investeringsverksamheten genom att mikrospara, till exempel så att du sparar 0,5–5 euro vid varje kortköp i en fond. Utifrån statistik har tiotusentals finländare lärt sig spara via Spararen, eftersom hälften av de som börjat använda fondinvesteringstjänsten har angivit att de investerat första gången i sitt liv.

”Spararen är ett utomordentligt alternativ, eftersom du kan börja spara med bara mindre än en euro. Vi vill göra det så enkelt och nyttigt som möjligt att investera, och alltid lansera nya smarta tjänster för våra kunder för att underlätta den hektiska vardagen”, säger Riikka Laine-Tolonen, vd för S-Banken.

Mikrosparande populärt i många kommuner

Utifrån S-Bankens statistik är Spararen en särskilt populär tjänst i de största städerna. Flest mikrosparare i Finland finns i Helsingfors och näst störst i Tammerfors, Esbo, Vanda och Åbo. I dessa städer är mikrosparande en del av vardagen.

Trots att de stora städerna är välrepresenterade när antalet mikrosparare används som måttstock, är det intressant att det finns en del regionala skillnader i mikrosparandets relativa popularitet. Minst 60 procent av användarna av tjänsten mikrosparar flitigt i till exempel Nokia, Lojo och Rovaniemi. Andelen är stor jämfört med många större städer.

I slutet av augusti hade Spararen mer än 88 000 användare. Medan den förstelnade åsikten förr i tiden var att investeringsverksamhet var männens värld, ser verkligheten annorlunda ut i tjänsten Spararen: kvinnorna utgör 56 procent av användarna av tjänsten. Tjänsten tilltalar också yngre åldersgrupper, eftersom 40 procent av användarna är i åldern 18–36 år.

”Personligen anser jag att det är viktigt att framför allt uppmuntra kvinnor att investera. Utifrån Statistikcentralens senaste statistik ägde en lika stor andel av kvinnorna som av männen investeringsfonder 2022. Den genomsnittliga summan som kvinnor investerar i fonder är ändå fortfarande cirka en fjärdedel mindre än vad män investerar.”

”Jag är glad över att Spararen har hjälpt finländare att börja spara och investera enkelt och kostnadseffektivt. Vi vill göra investeringar tillgängliga för alla och fortsätter att arbeta för det målet, även under de närmaste åren”, säger Riikka Laine-Tolonen.

Presskontakter:

S-Bankens kommunikation, tfn 010 767 9300, viestinta@s-pankki.fi

Spararen fyller fem år – bli användare

Bli en av mer än 80 000 Spararen-användare du också! Finlands första tjänst för mikrosparande tillhandahåller sparande som en del av den dagliga ekonomin. Med Spararen ökar du besparingarna utan att du ens märker det, när du överför den Bonus du får på inköp inom S-gruppen till en fond eller sparar pengar vid varje köp du betalar med ditt bankkort. I S-mobil får du tillgång till Spararen med S-Bankens webbankskoder.

Läs mera

Detta är marknadsföringskommunikation. Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster.