Gå direkt till innehållet

Fondernas avkastningsandelar för 2022

2023-03-23

Avkastningen på fondernas avkastningsandelar betalas den 28 mars 2023. Avkastning betalas på placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas avkastningsandelar.

 

S-Banken fonder förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab, vars ordinarie bolagsstämma har beslutat hur mycket avkastning som ska betalas på fondernas avkastningsandelar för 2022.

Avkastningen för 2022 betalas enligt följande:

 Fondens andelsserie

Avkastning 31.12.2022

Avkastning/andel

S-Banken Räntekapitalförvaltning A Avk

1,00 %

0,080000

S-Banken Kapitalförvaltning 30 A Avk

2,00 %

0,190000

S-Banken Fastighet A 

5,30 %

5,351276

S-Banken Fastighet B 

5,30 %

5,510961

S-Banken Fastighet C 

5,30 %

5,836717

S-Banken Tomt A

2,34 %

2,545604

S-Banken Tomt B 

2,34 %

2,638810

S-Banken Tomt C 

2,34 %

2,678766

S-Banken Bostad A

0,89 %

0,143714

S-Banken Bostad C

0,89 %

0,155605

S-Banken Bostad D

0,89 %

0,147582

 

S-Banken Skog Specialplaceringsfond, S-Banken Regenerativt Jordbruk Specialplaceringsfond, S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond eller S-Banken Kapitalförvaltning 50T Placeringsfond delar inte ut någon avkastning för 2022.

Avskiljningsdagen för fondernas avkastningsandelar är den 22 mars 2023. Om du har ägt avkastningsandelar och varit antecknad i fondens fondandelsregister den 21 mars 2023 betalas avkastning på dina avkastningsandelar. På avkastningen verkställs förskottsinnehållning för fysiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar.

Avkastningen på avkastningsandelarna betalas till ditt bankkonto och inga åtgärder krävs från din sida. Om du inte särskilt har valt att du vill ha avkastningen av avkastningsandelarna i S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond och S-Banken Tomt Specialplaceringsfond på ditt bankkonto, tecknas nya andelar i fonden enligt värdet den 31 mars 2023, då värdet har fastställts.