Gå direkt till innehållet

En av S-Bankens tomtfonder har köpt tre tomter i Vallgård i Helsingfors

2022-09-06

Tomterna har köpts från Helsingfors stad och finns i Vallgård, ett snabbt utvecklande område. Tomterna har hyrts ut till ett fastighetsaktiebolag som ägs av byggföretaget YIT Suomi Oy.

Specialplaceringsfonden S-Banken Tomt har gjort sitt största förvärv någonsin. I slutet av juni köpte fonden tre tomter i stadsdelen Vallgård i norra delen av stadskärnan från Helsingfors stad. Tomterna ligger på Industrigatan 13, Industrigatan 15 och Elimägatan 6.

”Vallgård är ett mycket intressant område, eftersom det för tillfället utvecklas fort som bostads-, arbets- och rekreationsområde. Tomterna vi köpt ligger i Vallgårds industriområde där en stor del av byggnaderna är uppförda på 1930-talet. Förvärvet uppgår till mer än 14 miljoner euro och det är fråga om fondens största enskilda investering någonsin”, säger fondförvaltaren Ville Vääränen.

Alla tre tomter hyrs ut genom långvariga kontrakt till fastighetsaktiebolag som ägs av byggföretaget YIT. För närvarande sanerar YIT byggnaderna på tomterna för att användas som kontor. På tomterna uppgår byggrätten ovan jord till mer än 25 000 kvadratmeter våningsyta och byggrätten under jord till 3 000 kvadratmeter våningsyta.

Fonden S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, som grundades 2017, investerar sina tillgångar i bostads- och affärsfastigheter som byggts eller ska byggas för uthyrning i Finland. Långvariga markhyresavtal för tomterna ger fonden en jämn hyresavkastning på lång sikt. S-Banken Tomt lämpar sig för investerare som eftersträvar långvarig, förutsebar och stabil avkastning baserad på kassaflöde. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.  

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. I mitten av året förvaltade S-Banken-koncernbolagen S-Banken Fondbolag Ab och S-Banken Kapitalfonder Ab nio fastighetsinvesteringsfonder som investerar sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skogsområden, åkerområden, fastigheter och tomter. Fonderna äger sammanlagt mer än 2 800 bostäder, 37 affärsfastigheter, en areal på 326 000 kvadratmeter för uthyrning, skogsområden och åkerområden på mer än 31 000 hektar och 190 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Banken Fastigheter Ab förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt överstiger den förvaltade fastighetsförmögenheten 2,2 miljarder euro. Fastighetsfonderna har mer än 32 000 andelsägare. 

Mer information:
Ville Vääränen, fondförvaltare, S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, tfn 050 322 9988, ville.vaaranen@s-pankki.fi

Investera enkelt i fastigheter i Finland

Vi vill möjliggöra en mer välbärgad morgondag för alla oberoende av hur stort investeringskapitalet är. På S-Banken har du tillgång till sex fastighetsfonder, nämligen specialplaceringsfonden S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond, S-Banken Bostad Specialplaceringsfond och S-Banken Skog Specialplaceringsfond via vilka du kan investera i fastigheter – enkelt och förmånligt även med ett litet belopp. Du kan teckna dessa fonder fyra gånger om året i S-mobil och på webbanken, minimiinvesteringen är 200 euro.

Köp fonder

 


Fonderna S-Banken Fastighetsförvaltning, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Skog, S-Banken Bostad, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering