Gå direkt till innehållet

S-gruppen köper LokalTapiola-gruppens andel i S-Banken

2021-06-30

SOK och S-gruppens regionhandelslag köper LokalTapiola-gruppens andel i S-Banken. Samtidigt omorganiserar S-Banken och LokalTapiola sitt fondsamarbete. S-gruppens ägarkunder får även i framtiden Bonus på LokalTapiolas försäkringar.

LokalTapiola Skadeförsäkring, LokalTapiola Livbolag och regionbolagen i LokalTapiola säljer alla sina aktier i S-Banken till Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och de regionhandelslag som ingår i S-gruppen. Samtidigt säljer Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo sina aktier till S-gruppen. I nuläget äger bolagen en fjärdedel av S-Banken.

Parterna har beslutat att köpesumman inte ska offentliggöras.

”S-Banken har vuxit till en bank med komplett service och spelar en central roll i S-gruppens strategi. I framtiden kan vi ha ett allt närmare samarbete och utveckla ännu bättre tjänster för ägarkunderna. S-gruppen är starkt engagerad i att trygga den egna bankens tillväxt och att ständigt öka fördelarna för ägarkunderna”, säger Jari Annala, ordförande för S-Bankens styrelse.

De planerade arrangemangen förtydligar samarbetet mellan LokalTapiola-gruppen och S-Banken.

”I LokalTapiola-gruppens nya strategi framhävs en kraftig satsning på finansiella tjänster. Vi vill ytterligare stärka livsskyddet för våra nuvarande och våra nya ägarkunder, även i fråga om ekonomiska buffertar och investeringar. Tack vare fondarrangemanget kan vi i framtiden satsa allt mer på att utveckla vår egen fondrörelse. Som grupper fortsätter vi det strategiska samarbetet och kunderna får S-gruppens Bonus på försäkringspremier även i framtiden”, säger Juha Koponen, chefdirektör för LokalTapiola.

Ändringar i fondsamarbetet

I samband med det förvärv som offentliggjordes idag omorganiserar S-Banken och LokalTapiola sitt fondsamarbete. Fondsamarbetet mellan bolagen upphör. Under senare delen av 2021 överförs förvaltningen av LokalTapiola-fonderna till Seligson & Co, som ägs av LokalTapiola. Nu förvaltas LokalTapiola-fonderna av FIM Kapitalförvaltning Ab, som hör till S-Banken-koncernen. Verksamheten i S-Bankens egna fonder förändras inte.

”I framtiden kan vi fokusera på att ge över en kvarts miljon kunder i S-Bankens fonder en ännu bättre service”, säger Pekka Ylihurula, verkställande direktör för S-Banken.

”Efter överföringen av fondförvaltningen stiger kapitalet i de fonder som förvaltas av fondbolaget Seligson & Co till nästan 7 miljarder euro och i och med detta blir vi ett av Finlands största fondhus”, säger Samu Anttila, verkställande direktör för LokalTapiola Kapitalförvaltning.

Företagsförvärvet och de planerade ändringarna i fondsamarbetet kräver ännu myndigheternas godkännande.

Ändringarna kräver inga åtgärder av kunderna. Investerarna i LokalTapiola-fonderna kommer att informeras personligen i god tid om sådana ändringar i tjänsterna som eventuellt gäller dem.

Mer information:

Jari Annala, ordförande för S-Bankens styrelse, tfn 050 566 5032

Juha Koponen, chefdirektör för LokalTapiola/via LokalTapiolas kommunikation 040 183 5806 eller 050 387 4119