Gå direkt till innehållet

S-Bankens Fastighetsfondöversikt: Allt bättre utsikter för affärslokaler

2021-12-08

Coronaviruspandemin och restriktionerna till följd av den har haft en negativ inverkan på affärslokalerna. Aktörerna inom fastighetssektorn ser dock positivt på affärslokalernas framtid. Många tror att det värsta är över och att affärslokalerna kommer att göra comeback efter pandemin. De privata investerarnas intresse för fastighetsfonder är fortfarande stort.

Finländarna visar alltjämt intresse för fastighetsinvestering och fastighetsfonder, framgår det av S-Bankens Fastighetsfondöversikt (PDF på finska).

I slutet av oktober hade specialplaceringsfonderna som investerar i fastigheter över 129 900 andelsägare, medan motsvarande siffra i slutet av 2020 var 111 300. Antalet andelsägare ökade med andra ord med 18 600.

”Fastighetsfonderna ökar alltjämt kraftigt i popularitet. Ett bevis på detta är att antalet andelsägare har ökat under innevarande år med 17 procent. Tillväxttakten är snabbare än i fonderna verksamma i Finland generellt”, säger Aarne Markkula, verkställande direktör för S-Bank Fastigheter Ab.

S-Bank Fastigheter ingår i S-Banken-koncernen och tillhandahåller tjänster inom fastighetsledning för sina kunder. Markkula har 25 års erfarenhet av fastighetsaffärsverksamhet.

Fastighetsbranschen tror på bättre uthyrningssituation för affärslokaler

Ett av de hetaste samtalsämnena inom fastighetsbranschen i höst har varit hur affärslokalernas och i synnerhet kontorens framtid kommer att se ut.

När coronaviruspandemin slog till övergick man till distansarbete på många arbetsplatser och utsikterna blev snabbt sämre särskilt för kontor. Enligt Aarne Markkula på S-Banken har dock utsikterna blivit klarare. I branschen finns det nu en stärkt tro på att kontorslokaler har en mycket viktig roll för företagskulturen och sammanhållningen i företagen, trots att distansarbetet ökar.

”Genom detta har även tilltron till kontorslokaler ökat. För närvarande är efterfrågan bland investerare stor särskilt på moderna kontorslokaler på bra adresser”, säger Markkula.

I RAKLI-KTI Toimitilabarometri (lokalbarometern) för aktörer inom fastighetsbranschen i höstas bedömde 98 procent av svarspersonerna att uthyrningssituationen för affärslokaler om 12 månader kommer att vara bättre eller åtminstone ligga på nuvarande nivå. Markkula instämmer i denna bedömning. Enligt Markkula har vissa investerare redan börjat vädra en eventuell vändning när det gäller affärslokaler.

”Aktiviteten på både investerar- och hyresmarknaden kommer säkerligen att öka så fort vi igen kan arbeta och tillbringa vår fritid utan några kraftigare restriktioner”, säger Markkula.

På marknaden i Finland finns fonder som investerar i affärslokaler och som är tillgängliga för alla. Vissa av dessa fonder har specialiserat sig på en viss lokaltyp, men många fonder, bland annat S-Banken Fastighet, diversifierar sina tillgångar i flera olika typer av lokaler, som kontor, affärslokaler, lager och produktionslokaler.

”Ordet lokal kanske väcker associationer om ett kontor med kaffeautomat och tjänstemän med vita kragar, men ofta utgör kontor endast en del av en fastighetsfonds investeringar. Under pandemin har många andra lokaltyper, till exempel dagligvarubutiker och big box-liknande affärsfastigheter klarat sig väldigt bra. Fastighetsinvesterarnas värsta farhågor besannades inte, och i år har många fastighetsfonder gett mycket god avkastning när de har rest sig från bottennoteringarna till följd av coronan”, säger Aarne Markkula.

Mer information:
Aarne Markkula, verkställande direktör, S-Bank Fastigheter Ab, aarne.markkula@s-pankki.fi, tfn 040 522 6927