Gå direkt till innehållet

S-Aktiehandel fick beröm i undersökningen Välittäjä 2017

2017-09-01

S-Banken fick högst poäng av de finländska bankerna i Aktiespararnas Centralförbunds undersökning Välittäjä 2017, där privata placerare utvärderade kvaliteten på bankernas förmedlingstjänster.

S-Bankens tjänst S-Aktiehandel är den bästa av de finländska bankernas förmedlingstjänster, framgår det av resultaten av undersökningen Välittäjä 2017 (pdf) som har publicerats i tidskriften Viisas Raha.

Enligt svarspersonerna i undersökningen är S-Aktiehandels styrkor följande: aktieanalyser av utländska börsbolag, lättillgängliga experter, skatterådgivning om utländska värdepapper och rekommendationer om geografisk allokering.

– Vi är glada och tacksamma över det förtroende kunderna har visat gentemot oss, sade Janne Virtanen, direktör för S-Aktiehandel, om resultaten av Välittäjä 2017.

Då svarspersonerna ombads bedöma förmedlarna på skalan 1–5 (1 = dålig kvalitet, 5 = utmärkt kvalitet) fick S-Aktiehandel högre betyg än 4 för alla de fjorton egenskaper i förmedlarjämförelsen som enligt investerarna är mycket viktiga.

Totalt 2 049 medlemmar i Aktiespararnas Centralförbund deltog i Välittäjä 2017. Den svenska banken Nordnet fick högst poäng i undersökningen.

S-Aktiehandel är en handelstjänst för värdepapper på webbanken där du kan köpa och sälja värdepapper. Tjänsten är till för alla som är intresserade av självständig aktiehandel.

S-Aktiehandel