Yhteiskunnan hyväksi

Vaikka me S-Pankissa olemme rahan ammattilaisia, ei raha meille kuitenkaan ole kaikki kaikessa. Meillä asiantuntemus tarkoittaa sekä talouden että ihmisen ymmärtämistä. Osana S-ryhmää tunnemme 3,1 miljoonan asiakkaan arjen ja yhdessä S-ryhmän kanssa olemme rakentamassa Suomesta entistä parempaa paikkaa elää. Meidän roolimme kokonaisuudessa on tarjota vastuullisia palveluita ja tuotteita oman talouden hallintaan eli raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen sekä elämän rahoittamiseen. Uudistamme pankkialaa tarjoamalla ylivoimaista helppoutta ja hyötyä yhdistämällä pankin ja kaupan palveluita. 

Noudatamme S-Pankin arvojen mukaisia eettisiä periaatteita ja hyvää pankkitapaa, ja kerromme toiminnastamme läpinäkyvästi ja avoimesti. Pyrimme edistämään paperitonta asiointia, kuten e-laskujen ja sähköisten tiliotteiden käyttöä. S-Pankilla ei ole omaa laajaa konttoriverkostoa, vaan toimimme S-ryhmän toimipaikoissa. S-ryhmä on sitoutunut etsimään parhaita ratkaisuja oman toimintansa ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. 

Tulevaisuuden rakentamista vastuullisella sijoittamisella

Säästämisessä ja sijoittamisessa on kyse paremman tulevaisuuden rakentamisesta. Uskomme vahvasti, että asiakkaille voidaan saavuttaa entistä parempia tuloksia vastuullisuusasioiden jatkuvalla huomioimisella sijoitustoiminnassa.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että huomioimme sijoitustoiminnassa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan. Vastuullisen sijoittamisen periaatteemme noudattavat aina myös kansainvälisesti hyväksyttyjä työntekijöitä, ihmisoikeuksia, ympäristöä ja hallintotapaa koskevia normeja. Uskomme, että hyvä kiertää – siksi haluamme olla edelläkävijä myös vastuullisessa sijoittamisessa. 

Näin me toimimme 

    • Järjestämme eettisiin periaatteisiin liittyvää koulutusta: Vuoden 2019 lopussa 88 prosenttia aktiivisena olevasta S-Pankin henkilöstöstä oli suorittanut koulutuksen.
    • Edistämme paperitonta asiointia: yli 99 prosenttia asiakkaillemme lähettämistämme tiliotteista ja 60 prosenttia laskuista on sähköisiä. 
    • Olemme uranuurtaja vaikuttavuussijoittamisessa: S-Pankin tytäryhtiö FIM hallinnoi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävää Lapset SIB -hanketta.