Ett enkelt sätt att placera i bostäder
Ett enkelt sätt att placera i bostäder
Ett enkelt sätt att placera i bostäder
Ett enkelt sätt att placera i bostäder
Specialfond som investerar i hyresbostäder

S-Bostadsfond

FaktabladVarför S-Bostadsfond?

  • Förmånliga kostnader och stabil avkastning.
  • Bra förutsättningar för värdeökning.
  • Du slipper besvär med att underhålla den egna placeringsbostaden

Det är enkelt att köpa:

  • Minimiplacering 200 euro.
  • Teckningsdag fyra gånger per år, följande är den 31 mars. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.
  • Gör en placering på webbanken.
  • Frågor? Ring oss på 010 76 5810. Vår kundtjänst svarar må–to kl. 9–20, fr kl. 9–18 (lna/msa). Samtalet kostar 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min. Det kostar också att köa.

Köp på webbanken


Vad investerar S-Bostadsfond i?

S-Bostadsfond investerar främst i små hyresbostäder belägna i tillväxtcentrum i Finland eller närliggande arbets- och studieorter. Avkastningen baserar sig utöver hyresintäkterna också på bostädernas eventuella värdeförändring. S-Bostadsfonden lämpar sig för investerare som eftersträvar jämn inflationsskyddad avkastning som är högre än vad ränteplaceringar ger men har lägre risk än aktieplaceringar.

Risker
Avkastning 12 mån.* 5,72 %
Avkastning sedan start* 7,26 % -

Mer information: S-Bostadsfonden är en andelsserie i en bostadsfond och den förvaltas av FIM:s placeringsexperter som hör till S-Banken-koncernen. Det är fråga om en specialplaceringsfond som i huvudsak investerar i bostäder och fastigheter i Finland.

 

Följande teckningsdagar är 31.3.2020, 30.6.2020. 30.9.2020 och 31.12.2020 före kl 16.

Historisk avkastning

Delning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

 • {{fee.percent}}

** Säljavgift är:

  • 4,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 4 år

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter (år 2018) är 2,45 %/år. Kostnaderna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering.