Gå direkt till innehållet
Aktiefond som investerar i globalt eller lokalt kända, starka varumärken

S-Banken Brands Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Brands Aktie investerar i globalt kända företag med starka varumärken. Dessa bolag drar nytta av en växande konsumtionsefterfrågan som baserar sig på långsiktiga trender. Till exempel leder den kraftigt växande medelklassen i tillväxtländerna till att konsumtionsvanorna utvecklas och förändras. I västländerna lever befolkningen allt längre och levnadsstandarden ökar. Det är lätt att identifiera sig med varumärkesföretag eftersom vi använder många av dessa företags produkter i vardagen. Företagen har ofta en lång och framgångsrik historia bakom sig och är ofta marknadsledare i sin egen kategori. Resultatutvecklingen för dessa, i regel internationella bolag, är för det mesta utmärkt och stabil. Bolagen har en stark prissättningsförmåga och en solid position på marknaden. De erbjuder en god och jämn avkastning på lång sikt.

Risker
Avkastning 12 mån.* -4,53 %
Avkastning sedan start* 6,59 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.8.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Risken för en annalkande recession och centralbankernas allt mer åtstramade penningpolitik vände kurserna nedåt i mitten av augusti. Fondens största överviktspositioner utvecklades i olika riktningar under månaden: kosmetikkedjan Ulta Beauty och biltillverkaren Volkswagen steg betydligt, men bryggeriet Anheuser-Busch Inbev och cateringföretaget Compass sjönk. Fonden sålde en del av innehavet i Compass och Ulta Beauty i augusti. I augusti uppvisade Ulta Beauty (+9 %), Alibaba (+8 %) och Ross Stores (+8 %) den största uppgången i fonden. Mest backade däremot Dollar Tree (-17 %), Hennes&Mauritz (-16 %) och Oatly (-12 %). S-Banken Brands Aktie investerar globalt i bolag som gynnas av en växande konsumtionsefterfrågan och som har ett starkt varumärke och en bra marknadsposition. Många långsiktiga trender stöder en växande konsumtionsefterfrågan. På tillväxtmarknaderna växer medelklassen kraftigt medan konsumtionsvanorna utvecklas. I västländerna lever befolkningen allt längre och levnadsstandarden ökar, människor vill sköta om sin hälsa samtidigt som de vill njuta av olika upplevelser. Detta lägger grunden för en fortsatt god utveckling av starka varumärken.

Mikko Linnanvuori

Fonden sköts av

Mikko Linnanvuori
chef för kapitalinvesteringar,
senior porföljförvaltare
mikko.linnanvuori@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 30.08.2022

Fond %NAV Ändring
Amazon.com Inc 8,12 % 0,16 %
Nestle SA 5,56 % 0,23 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4,98 % -0,05 %
Ulta Beauty Inc 4,84 % 0,25 %
Compass Group PLC 4,71 % -1,33 %
Costco Wholesale Corp 4,35 % 0,2 %
Tesla Inc 4,24 % 0,03 %
Volkswagen AG 4,03 % 0,4 %
Coca-Cola Co/The 3,95 % -0,59 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,3 % 0,45 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att utnyttja uteslutning och påverka företagens verksamhet.

Hållbarhetsriskerna är integrerade i fondens investeringsbeslut och hållbarhetsanalysen utnyttjas i besluten. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkteller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer.

Vi utesluter automatiskt från fondens investeringar företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genom internationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende.

Vi påverkar företag om det med tanke på ESG-frågor finns betydande brister i företagens verksamhet. Möjliga metoderför ägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchsundersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gäller områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagens CO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden.

Om ett index har valts som ett referensvärde för fonden, beaktar indexet inte fondens ESG-mål.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab