Gå direkt till innehållet

Effekter av kriget i Ukraina för bankärenden

Läget i Ukraina är allvarligt och även vi på S-Banken vill genom vår verksamhet stödja dem som drabbats av attacken. På denna sida samlar vi information om hur krigssituationen i Ukraina påverkar hanteringen av ärenden på S-Banken.

Även om krigssituationen i Ukraina väcker oro, behöver finländska bankkunder inte oroa sig för bankärenden. Vi följer aktivt upp hur läget utvecklas och informerar om eventuella förändringar på denna sida.

Svar på frågor som situationen gett upphov till

Även om krigssituationen i Ukraina väcker oro, påverkar situationen inte vardagen för kunder hos S-Banken. Dagliga betalningsärenden kan skötas som vanligt med S-Bankens Visakort, i S-mobil och på webbanken.

För närvarande finns det inget behov av att förbereda sig med extra kontantuttagningar. Pengarna är fortfarande säkrast på bankkontot. S-Banken är en solid bank med komplett service för ägarkunder.

Insättningarna från S-Bankens kunder och räntan på dem omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller för både privatkunder och företagskunder. Om banken försätts i konkurs eller i övrigt blir insolvent och inte kan betala insättarnas fordringar ersätts de upp till 100 000 euro från insättningsgarantifonden.

Våra kunder kan som vanligt ta ut kontanter med S-Förmånskort Visa i Finland och utomlands från alla automater som godkänner Visakort. Dessutom är avgiftsfria uttag möjliga på nästan tusen av S-gruppens verksamhetsställen. I vissa fall kan betalningar utomlands hindras, eftersom Visa och Mastercard har spärrat finansiella institut som ingår i sanktionslistan från sitt betalningsnätverk. Det är inte möjligt att betala med S-Förmånskort Visa eller andra Visa- eller Mastercard-kort i Ryssland eller i ryska webbutiker.

Så här gör du kontantuttag och kontantinsättningar

Dagliga betalningsärenden kan skötas som vanligt med S-Bankens Visakort, i S-mobil och på webbanken.

Våra kunder kan som vanligt ta ut kontanter och betala med S-Förmånskort Visa i Finland och utomlands överallt där Visakortet godkänns och på webben. Dessutom är avgiftsfria uttag möjliga på nästan tusen av S-gruppens verksamhetsställen. I vissa fall kan betalningar utomlands hindras, eftersom Visa och Mastercard har spärrat finansiella institut som ingår i sanktionslistan från sitt betalningsnätverk. Det är inte möjligt att betala med S-Förmånskort Visa eller andra Visa- eller Mastercard-kort i Ryssland eller i ryska webbutiker.

För att kunna aktivera en kundrelation med S-Banken ska du ha en finsk personbeteckning och en fast adress i EU/EES. Dessutom ska du ha ett giltigt pass eller ett identitetskort som utfärdats i EU/EES.

Syftet med internationella sanktioner är att begränsa eller stoppa verksamheten med regeringen i en viss stat, aktörer med en nära koppling till regeringen, olika grupper eller enskilda personer. Genom att införa sanktioner vill man påverka politiken eller verksamheten hos föremålet för sanktionerna, om de anses hota internationell fred och säkerhet. Sanktioner kan införas också till exempel för att förhindra terrorism, användning av kemiska vapen och cyberattacker.

I praktiken är syftet med sanktionera att begränsa ekonomiskt eller kommersiellt samarbete, trafik- och kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förhållanden. Sanktionerna kan även riktas mot export och import eller hindra resor från ett land till ett annat. Genom ekonomiska sanktioner är det till exempel möjligt att förhindra att gireringar genomförs för aktörer som omfattas av sanktioner eller till konton i en bank som omfattas av sanktioner. Det är även möjligt att begränsa inledandet av nya bankrelationer med banker i en stat som är föremål för sanktioner.

Som bank har vi en lagstadgad skyldighet att känna våra kunder. Vi måste också ta reda på tillräckligt mycket om kundens betalningar och användning av kontot, för att kunna försäkra oss om att bankärendehanteringen är säker för våra kunder. Vi ska bland annat ta reda på i vilket syfte tjänsterna används och upptäcka eventuella avvikande eller suspekta transaktioner. På grund av denna skyldighet är det möjligt att dröjsmål ibland uppstår i betalningstrafiken, trots att vi gör vårt bästa för att betalningarna ska kunna göras smidigt.

På grund av sanktioner och begränsningar av betalningar är förmedlingen av betalningar mellan vår bank och banker som är verksamma i Ryssland tillsvidare avbruten. I praktiken återförs betalningen till betalarens konto.

På grund av sanktioner har Visa och MasterCard också spärrat flera finansiella institut som finns på sanktionslistan från sitt betalningsnätverk. Det är inte möjligt att betala med S-Förmånskort Visa eller andra Visa- eller Mastercard-kort i Ryssland eller i ryska webbutiker.

På grund av sanktioner och begränsningar av betalningar är förmedlingen av betalningar mellan vår bank och banker som är verksamma i Vitryssland tillsvidare avbruten. I praktiken återförs betalningen till betalarens konto.

På grund av sanktioner har Visa och MasterCard också spärrat flera finansiella institut som finns på sanktionslistan från sitt betalningsnätverk. Detta kan påverka kortbetalningar i Vitryssland eller i vitryska webbutiker.

Vi ställer frågor till exempel om dina betalningar, eftersom det är vår skyldighet att känna våra kunder. På så sätt iakttar vi de lagar och skyldigheter som gäller oss och andra banker. Frågorna innebär inte att du till exempel skulle omfattas av sanktioner eller ha handlat i strid mot sanktionerna. Genom att svara på våra frågor så snart som möjligt och tillräckligt noggrant och tydligt möjliggör du en så smidig behandling av dina betalningar som möjligt. Om vi inte får svar på våra frågor kan vi inte garantera behandlingen av dina betalningar.

Det är möjligt att förmedla betalningar från Ukraina, men det kan förekomma fördröjningar i betalningstrafiken.

På grund av sanktioner och begränsningar av betalningar är förmedlingen av betalningar mellan vår bank och banker som är verksamma i Ryssland och Vitryssland tillsvidare avbruten. I praktiken återförs betalningen till betalarens konto.

Som bank har vi en lagstadgad skyldighet att känna våra kunder. För att kunna försäkra oss om att bankärendehanteringen är säker för våra kunder är vi också tvungna att i tillräcklig omfattning utreda kundens betalningar och användning av kontot. På grund av sanktioner är vi tvungna att kontrollera betalningarna noggrannare än tidigare. Vi ska bland annat kontrollera i vilket syfte tjänsterna används och upptäcka eventuella avvikande eller suspekta transaktioner. På grund av denna skyldighet är det möjligt att betalningstrafiken ibland dröjer, trots att vi gör vårt bästa för att betalningarna ska kunna göras smidigt.

Även om krigssituationen i Ukraina väcker oro, påverkar situationen inte vardagen för finländska bankkunder.

Datasäkerheten för våra kunder är alltid ytterst viktig för oss och vi sörjer för den med mångsidiga system och beredskapsåtgärder. Vi bedömer fortgående risker kring datasäkerhet, följer upp lägesbilden för datasäkerhet och datasäkerheten i våra tjänster övervakas aktivt.

Även om krigssituationen i Ukraina väcker oro, har den ingen direkt inverkan på finländska fondinvesterares vardag. Situationen kräver inte heller några särskilda åtgärder, till exempel extra inlösningar av egna investeringar.

Volatiliteten i värdepapperspriser hör till investering, därför behöver en långsiktig investerar i detta läge inte göra något annat än hålla fast vid sin investeringsplan. De grundläggande reglerna för investerare om diversifiering av investeringar på olika marknader och tidsmässigt är viktigare än vanligt i denna miljö. Regelbundet månadssparande säkerställer att investeraren är med och drar nytta även av marknadsuppgången.

Läs vår investeringschefs svar på fem frågor om kriget i Ukraina som investerare är intresserade av

Även om krigssituationen i Ukraina väcker oro, påverkar situationen inte vardagen för finländska bankkunder.

Det uppskattas allmänt på finansmarknaden att de Euribor-referensräntor som används för bostadslån håller på att gå upp så småningom, men vi förväntar oss räntenivån kommer att vara fortsatt låg.

Vi dimensionerar alltid bostadslånen enligt våra kunders ekonomiska läge och förbereder oss på att ekonomin ibland kan försvagas under ett bostadslån på 15–30 år.

Om du vill kan du skydda dig mot räntehöjningar genom att välja fast ränta på ditt bostadslån. Dessutom är det klokt att förbereda sig för framtiden genom att spara vid sidan av återbetalningen.

Våra låneexperter hjälper dig att anpassa lånet efter din egen ekonomiska situation, vilket bidrar till att säkerställa smidig återbetalning av ditt lån. Ekonomin kan ibland backa under en bolånetid på 15–30 år, och om du vill kan du skydda dig mot räntehöjningar genom att välja fast ränta på ditt bostadslån. Dessutom är det klokt att förbereda sig för framtiden genom att spara vid sidan av återbetalningen.

Ett bostadslån är ett långsiktigt åtagande, men det är flexibelt om din livssituation förändras. Till exempel kan du avtala om amorteringsfria perioder för ditt bostadslån i S-Banken eller trygga återbetalningen av lånet med hjälp av en låneskyddsförsäkring.

Bekymmer kan också innebära möjligheter för investerare

Vi publicerar regelbundet översikter och analyser om investering. Vår chefstrateg Lippo Suominen svarade på fyra frågor som investerare är intresserade av.

Läs artikeln

Låt oss hjälpa tillsammans!

S-gruppen och Finlands Röda Kors startade en gemensam insamling som regionalhandelslagen och S-Banken donerade till. Om du så önskar kan du också hjälpa.

Läs mer och delta i insamlingen