Gå direkt till innehållet

Bekymmer kan också innebära möjligheter för investerare

Det gångna året har påmint oss om att investeringsmarknaden inte bara går upp, utan också om att sporadiska motgångar hör till investeringsverksamheten. Motgångarna skakar inte en långsiktig investerares liv, utan kan till och med ge möjlighet att öka investeringarna på bättre nivåer än tidigare.

1. Vad är det som har bidragit till att investeringsmarknaden gått ned?

I början av detta år sjönk investeringsmarknaden efter flera års starka uppgång. Både värdet på aktierna och värdet på obligationerna har sjunkit. Orsaken till nedgången är den ekonomiska oron, som i sin tur beror på att den allmänna prisnivån har stigit, dvs. inflationen har tilltagit. På grund av den tilltagande inflationen är centralbankerna tvungna att minska de ekonomiska stimulansåtgärderna och höja räntorna, vilket förväntas bromsa den ekonomiska tillväxten. Dessutom utgör Rysslands invasion av Ukraina ett orosmoment för investerarna.

2. Kommer marknaden att visa en varaktig nedgång?

Nedgångar pågår en viss tid, likaså uppgångar, men är aldrig varaktiga. Efter coronapandemin steg kurserna och räntorna sjönk exceptionellt kraftigt, och nu är det dags att justera den periodens överdrifter. Förr eller senare kan förväntningarna på marknaden anpassas efter den nya miljön, och då vänds nedgången i uppgång igen.

3. Är det bra att sälja alla investeringar nu?

En allmän regel är att investeraren inte bör förhasta sig i takt med en kortvarig volatilitet på marknaden. Det är viktigast att följa den egna planen så att en tålig sparare inte ska bli stressmänniska med kort tålamod. En enkel lösning för sinnesfrid är att spara i blandfonder där investeringsexperterna förvaltar medlen. I början av detta år har S-Banken-fonderna behållit risknivåerna lägre än vanligt, vilket har bidragit till avkastningen. Om du börjar sälja nu är det bra att komma ihåg att också vara beredd att köpa snabbt, om marknaden vänder.

4. Eller är det bättre att göra nya investeringar nu?

En framsynt investerare som siktar många år framåt bör utnyttja en svag marknad. Det är ingen särskild brådska med köpet, men det är bra att gradvis, till exempel genom månadssparande, låta pengar cirkulera. Dessutom är det bra att komma ihåg en gynnsam diversifiering, eftersom det även framöver kan förekomma plötsliga rörelser på enskilda marknader. En portfölj som är väldiversifierad i räntor och aktier, och varför inte i fastigheter, ger de bästa möjligheterna att nå ett stabilt välstånd på lång sikt.

Detta är marknadsföringskommunikation. Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster.