Gå direkt till innehållet

Utnyttja Bonus – överför den till en fond

Hur utnyttjar du din Bonus? Använder du den till dina dagliga matinköp? Sparar du den för större inköp? Eller ligger den bara på kontot? Varför inte överföra Bonus till en fond där den får växa till sig?

Ingå ett S-Fondkontoavtal på webbanken. Gör så här:

 • Välj den S-Sparfond som passar dig bäst: Försiktig, Måttlig eller Modig.
 • Ingå ett S-Fondkontoavtal på S-Bankens webbank i avsnittet Fonder.
 • Välj önskad S-Sparfond på webbanken och godkänn villkoren för S-Fondkontoavtalet.
 • När du har ingått ett avtal börjar din Bonus överföras till S-Fondkontot och vidare till vald fond från och med nästa utbetalning av Bonus. Din Bonus överförs automatiskt till fonden när du har samlat minst 10 euro. På webbanken kan du när som helst göra extra insättningar i fonden eller sluta att fondspara.

För att logga in behöver du webbankskoder till S-Banken. Om du ännu inte har webbankskoder kan du få dem på S-Bankens närmaste kundtjänstställe.

Ingå avtal på webbanken

Börja fondspara enkelt med Bonus

 1. Du behöver inget stort startkapital
  Du kan börja fondspara enbart med den Bonus du samlat med ditt S-Förmånskort.
 2. Bonus överförs automatiskt till fonden
  Din Bonus överförs till fonden när du har samlat minst 10 euro.
 3. Tre enkla fondalternativ
  Välj den S-Sparfond som passar dig bäst: Försiktig, Måttlig eller Modig.
 4. Du kan när som helst göra extra insättningar
  Du bestämmer själv när du vill spara. Du kan också sluta fondspara när som helst.
 5. Inga tecknings- eller inlösenavgifter
  Du betalar inga tecknings- eller inlösenavgifter för S-Sparfonden, utan endast de löpande kostnaderna för förvaltningen av fonden. Uppskattning för 2017: Försiktig 0,79 %, Måttlig 0,97 % och Modig 1,15 %.

S-Sparfonderna (Försiktig, Måttlig och Modig) är parallella andelsserier i FIM:s Kapitalförvaltningsfonder (30, 70 och 100). S-Sparfondernas tillgångar investeras huvudsakligen i andra fonder. Fonderna förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab. S-Banken erbjuder sina kunder placeringstjänster genom förmedling av uppdrag till FIM:s fonder. När en kund köper fonder via S-Banken upprättas ett avtal om placeringstjänster.

S-Sparfonder

Välj det lämpligaste av tre alternativ: Försiktig, Måttlig eller Modig.

2021-09-15

S-Sparfond Försiktig

S-Sparfond Försiktig är en andelsserie i en räntebetonad kapitalförvaltningsfond. Fondens tillgångar placeras globalt huvudsakligen i FIM Fonder och i andelar i fondföretag. Marknadsläget fortsätter att ställa höga krav på investerarna under de närmaste åren. Rörelserna på aktie- och räntemarknaden är snabba och lyckade investeringar förutsätter att beslut fattas vid rätt tidpunkt. S-Sparfond Försiktig strävar efter en aktie- och räntevikt som passar in i det rådande marknadsläget genom att sätta vikt på ränteplaceringar med lägre risk.

Risker
Avkastning 1 mån. -0,5 %
Avkastning sedan start 3,8 %
2021-09-15

S-Sparfond Måttlig

S-Sparfond Måttlig är en andelsserie i en aktiebetonad kapitalförvaltningsfond. Fondens tillgångar placeras globalt huvudsakligen i FIM Fonder och i andelar i fondföretag. Marknadsläget fortsätter att ställa höga krav på investerarna under de närmaste åren. Rörelserna på aktie- och räntemarknaden är snabba och lyckade investeringar förutsätter att beslut fattas vid rätt tidpunkt. S-Sparfond Måttlig strävar efter en aktie- och räntevikt som passar in i det rådande marknadsläget genom att sätta vikt på aktieplaceringar med högre risk.

Risker
Avkastning 1 mån. -0,6 %
Avkastning sedan start 7,36 %
2021-09-15

S-Sparfond Modig

S-Sparfond Modig är en andelsserie i en aktiebetonad kapitalförvaltningsfond. Fondens tillgångar placeras globalt huvudsakligen i FIM Fonder och i andelar i fondföretag. Marknadsläget fortsätter att ställa höga krav på investerarna under de närmaste åren. Rörelserna på aktie- och räntemarknaden är snabba och lyckade investeringar förutsätter att beslut fattas vid rätt tidpunkt. S-Sparfond Modig strävar efter en aktie- och räntevikt som passar in i det rådande marknadsläget genom att sätta vikt på aktieplaceringar med högre risk.

Risker
Avkastning 1 mån. -0,64 %
Avkastning sedan start 9,81 %