Gå direkt till innehållet

Utnyttja Bonus – överför den till en fond

Hur utnyttjar du din Bonus? Använder du den till dina dagliga matinköp? Sparar du den för större inköp? Eller ligger den bara på kontot? Varför inte överföra Bonus till en fond där den får växa till sig?

Avsnitt med titel Gör så här

Ingå ett S-Fondkontoavtal på webbanken. Gör så här:

 • Välj den S-Banken Kapitalförvaltning -fond som passar dig bäst: 30, 70 eller 100.
 • Ingå ett S-Fondkontoavtal på S-Bankens webbank i avsnittet Fonder.
 • Välj önskad S-Sparfond på webbanken och godkänn villkoren för S-Fondkontoavtalet.
 • När du har ingått ett avtal börjar din Bonus överföras till S-Fondkontot och vidare till vald fond från och med nästa utbetalning av Bonus. Din Bonus överförs automatiskt till fonden när du har samlat minst 10 euro. På webbanken kan du när som helst göra extra insättningar i fonden eller sluta att fondspara.

För att logga in behöver du webbankskoder till S-Banken. Om du ännu inte har webbankskoder kan du få dem på S-Bankens närmaste kundtjänstställe.

Ingå avtal på webbanken

Avsnitt med titel Enkelt att börja

Börja fondspara enkelt med Bonus

 1. Du behöver inget stort startkapital
  Du kan börja fondspara enbart med den Bonus du samlat med ditt S-Förmånskort.
 2. Bonus överförs automatiskt till fonden
  Din Bonus överförs till fonden när du har samlat minst 10 euro.
 3. Tre enkla fondalternativ
  Välj den S-Banken Kapitalförvaltning -fond som passar dig bäst: 30, 70 eller 100.
 4. Du kan när som helst göra extra insättningar
  Du bestämmer själv när du vill spara. Du kan också sluta fondspara när som helst.
 5. Inga tecknings- eller inlösenavgifter
  Du betalar inga tecknings- eller inlösenavgifter för S-Banken Kapitalförvaltning -fonder, utan endast de löpande kostnaderna för förvaltningen av fonden.

S-Banken Kapitalförvaltning -fonder tillgångar investeras huvudsakligen i andra fonder. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. S-Banken erbjuder sina kunder placeringstjänster genom förmedling av uppdrag till fonder. När en kund köper fonder via S-Banken upprättas ett avtal om placeringstjänster.

Avsnitt med titel S-Sparfonder

Läs mer om S-Banken Kapitalförvaltning -fonder

 

S-Banken Kapitalförvaltning 30 A

S-Banken Kapitalförvaltning 30 placerar globalt i räntepapper och aktier med tonvikt på räntor som har lägre risk än aktier. Enligt kapitalförvaltningens placeringssyn strävar fonden efter en så lämplig aktie- och räntevikt som möjligt i det rådande marknadsläget.

Läs mer

 

S-Banken Kapitalförvaltning 70 A

S-Banken Kapitalförvaltning 70 placerar globalt i aktier och räntepapper med tonvikt på aktier som har högre risk än räntor. Enligt kapitalförvaltningens placeringssyn strävar fonden efter en så lämplig aktie- och räntevikt som möjligt i det rådande marknadsläget.

Läs mer

S-Banken Kapitalförvaltning 100 A

S-Banken Kapitalförvaltning 100 placerar globalt i aktier och räntepapper med tydlig tonvikt på aktier som har högre risk än räntor. Enligt kapitalförvaltningens placeringssyn strävar fonden efter en så lämplig aktie- och räntevikt som möjligt i det rådande marknadsläget.

Läs mer