Gå direkt till innehållet
Specialplaceringsfond som investerar globalt i onoterade bolag.

S-Banken Global Private Assets C

Faktablad (PDF, 241 kB)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Global Private Assets investerar globalt i onoterade bolag. Fonden är en matarfond, vars mottagarfond är Hamilton Lane Global Private Assets. Mottagarfondens investeringar är i huvudsak saminvesteringar med riskkapitalfonder i onoterade bolags aktier och lån. En del av mottagarfondens tillgångar investeras i andelar i riskkapitalfonder som köpts på andrahandsmarknaden. S-Banken Global Private Assets lämpar sig för långsiktiga och avkastningsorienterade investerare som strävar efter en jämnare avkastning än av noterade aktier. Fonden riktar sig till professionella och icke-professionella investerare, som har den investeringserfarenhet, risktagningsförmåga och förståelse för fondens investeringsverksamhet som behövs.

Risker
Andelens värde 31.12.2023
13,1934 €
Avkastning 12 mån.*
9,43 %
Avkastning sedan start*
11,70 %
Minsta insättning, engångsinsättning 500 000 €

Fondens teckningsdagar 

Fondens tecknings- och inlösendagar är den 15:e i varje månad. Fonden kan tecknas och lösas in via din personlig kontaktperson hos oss eller förmögenhetsförvaltningens kundtjänst.

Varför investera i fonden S-Banken Global Private Assets? 

S-Banken Global Private Assets gör fördelarna med kapitalinvesteringar tillgängliga för allt fler investerare och kombinerar de bästa egenskaperna hos kapital- och specialplaceringsfonder. 

  • Du får effektiv diversifiering med en enda investering. Fonden är lämpligt diversifierad och kan vara investerarens enda kapitalinvestering eller en extra investering av en institution
  • Du kan uppnå önskad allokering med en enda investering. Under investeringens livstid är det möjligt att justera investeringens storlek enligt allokeringsmålet.
  • Mindre administrativt arbete i fonden. Specialplaceringsfonden har mindre avtalsbyråkrati och saknar helt kapitalfordringar och -återbetalningar. Mottagarfonden är en fond med tillväxtandelar som ökar i värde och återinvesterar avkastningen.
  • Möjlighet att kontinuerligt teckna och lösa in fondandelar varje månad. Fonden är en så kallad evergreen-fond, det vill säga en permanent fond vars andelar kan tecknas och lösas in varje månad.

 

Mottagarfondens senaste kvartalsuppdatering

 

Mer information om S-Banken Global Private Assets mottagarfond finns på webbplatsen för Hamilton Lane Global Private Assets. På webbplatsen finns bland annat aktuell information om mottagarfondens tio största investeringsobjekt. 

Mer information om mottagarfonden 

Hamilton Lanes Mike Ryan på besök

 


I maj besökte S-Banken Global Private Assets mottagarfondens portföljförvaltare Mike Ryan i Finland. I videon går han igenom de senaste nyheter om mottagarfonden och Private Equity marknaden tillsammans med S-Bankens direktör Pasi Poikkeus.

31.12.2023

Portföljförvaltarens kommentar

I december var nettoteckningarna i fonden 0,3 miljoner euro. Euron stärktes mot dollarn, vilket påverkade mottagarfondens andelsserie i euro en aning negativt. Andelsserien i euro avkastade 3,07 procent i december. Andelsserien i dollar avkastade 3,82 procent. Mottagarfondens investeringsobjekt avslutade året i positiva tecken. Säljavtal för investeringsobjekt, starka operativa resultat och en gynnsam marknadsutveckling påverkade fondens avkastning positivt i december. I december investerade mottagarfonden sammanlagt 240 miljoner dollar i nya investeringsobjekt. Direkta aktieinvesteringar var den största avkastningsfrämjande faktorn i och med den positiva utvecklingen i december, och i synnerhet försäljningen av investeringarna i Advanz Pharma och Sogo Medical bidrog till att fondens avkastning steg. Bolagen är verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn i Europa och Japan, och investeringarna gjordes i samband med att bolagen privatiserades. Båda bolagen gynnades av bland annat digitalisering, kommersialisering och mångsidiga strategier om företagsarrangemang, och tack vare detta var det möjligt att frigöra sig från bolagen i förtid. Hamilton Lanes avtalsteam var mycket övertygade om investeringarna och hade stor erfarenhet av bolagens sektorer. Fonden skulle ha haft möjlighet att frigöra sig helt från Advanz Pharma, men beslutade att vara delaktig i bolaget och att eftersträva möjligheterna till tilläggsavkastning i enlighet med bolagets nya strategi. I december gjorde mottagarfonden sex nya investeringar. Den största av dessa var Project Pop, som också landade på fondens lista över Top 10-investeringar. Project Pop är ett fondandelsförvärv på andrahandsmarknaden, där mottagarfonden köpte en andel i The Jordan Companys ("TJC") fond Resolute Fund IV med 11 procents rabatt. Fund IV är en mycket framgångsrik buyout-fond som Hamilton Lanes investeringsteam hade följt upp under flera månader. Hamilton Lane och GPA Fund har varit nära partner med TJC under de senaste åren och har tillsammans gjort flera lyckade affärer. För närvarande har mottagarfonden en nettokassa på cirka 12,5 procent och avsikten är att använda den för att finansiera nya investeringsobjekt under de närmaste månaderna.

Annika Henriksson

Fonden sköts av

Annika Henriksson
portföljförvaltare,
kapitalfonder
09 6134 671309 6134 6713
annika.henriksson@s-pankki.fi

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 3,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 0,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Avgiften för teckning betalas till fondbolaget. Avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fonden för inlösen som görs under tiden 15.7.2021 – 15.6.2022, varefter avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fondbolaget.  

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifter samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.