Gå direkt till innehållet
Fonden som investerar i finländska affärslokaler

S-Banken Fastighet C

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Fastighet är Finlands första specialplaceringsfond som fokuserar på affärslokaler och med god spridning investerar i affärsfastigheter i Finland. Affärslokaler ger i regel högre hyresavkastning än bostadsinvesteringar på fastighetsmarknaden. S-Banken Fastigheter lämpar sig för långsiktiga investerare som strävar efter högre förväntad hyresavkastning än på bostadsmarknaden och lägre risk än på aktiemarknaden på längre sikt (5-10 år).

Risker
Avkastning 12 mån.* 13,31 %
Avkastning sedan start* 6,71 %
Minsta insättning, engångsinsättning 5 000 000 €

Mer information: S-Banken Fastighet är en specialplaceringsfond som med god spridning investerar i affärsfastigheter i Finland. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. S-Banken Fondbolag Ab har utkontrakterat fondens portföljförvaltning till S-Banken Kapitalfonder Ab.

Följande teckningsdagar är 31.12.2021, 31.3.2022, 30.6.2022, 30.9.2022, 30.12.2022 och inlösendagar är 30.9.2021, 31.3.2022, 30.9.2022 före kl 16.

 


Fondandelens värde (EUR) 30.9.2021: 107,4600.

Fonden sköts av

Heikki Palmu
Fondförvaltare,
S-Banken Fastighet
heikki.palmu@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

** Säljavgift är:

    • 4,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
    • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
    • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
    • 0,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Av GAV-värdet. GAV-värdet anger fondens sammanlagda tillgångar (Gross Asset Value). Förvarsavgiften inte ingår i förvaltningsavgiften.

Avkastningsbaserad provision högst 15,00 procent av fondens totala avkastning för kalenderåret från den del som överstiger 7,00 procent (överskjutande avkastning).Som avkastningsbaserad provision debiteras dock högst 15,00 procent av den avkastning som räknats från ingången av föregående kalenderår.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. 

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt. Årliga avgifter räknas som en relativ andel av fondens genomsnittliga GAV-värde under kalenderåret.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab