Gå direkt till innehållet

Investeringsbostadslån är en investering i framtiden

En omsorgsfullt vald investeringsbostad är ett klokt och långsiktigt investeringsobjekt. I bästa fall räcker hyresinkomsterna för bostaden till för att täcka låneamorteringarna helt och om bostaden ökar i värde kan du få avsevärd extra avkastning. Dessutom kan du dra av räntekostnaderna för en investeringsbostad i beskattningen.

Välj investeringsbostad omsorgsfullt

Investering i en bostad är ett långsiktigt beslut som kräver en del förberedelser av investeraren. Innan du fattar ett investeringsbeslut bör du ha en realistisk uppfattning om hyresbostadsmarknaden: inom vilka områden och på vilken storlek av bostäder finns det en efterfrågan? Du ska också gärna ta reda på nivån på hyresintäkterna i olika områden, eftersom det kan förekomma avsevärda skillnader. Innan du lämnar in en låneansökan är det bra att göra en enkel avkastningskalkyl till stöd för ditt investeringsbeslut.

Räkna ut ett lämpligt lånebelopp

Räkna ut ett lämpligt lån efter dina behov, den månatliga amorteringen och lånetidens längd med vår bostadslånekalkylator.

Be om en låneoffert

De bästa investeringsobjekten blir snabbt sålda. Genom att förbereda dig noggrant, lämna in en låneansökan i god tid och få ett låneoffert i förväg kan du fatta ett snabbt köpbeslut när du hittar en lämplig investeringsbostad. Be enkelt om en låneoffert på internet med bankkoder från vilken bank som helst eller med mobilcertifikat. Ett låneoffert från banken förpliktar dig inte till någonting.

Lån för investeringsbostad i korthet

  • Konkurrenskraftigt pris
  • Lånetid upp till 25 år
  • Möjlighet till amorteringsfrihet vid behov
  • Be enkelt om en offert på bostadslån på internet med bankkoder från vilken bank som helst eller med mobilcertifikat. Ett låneoffert från banken förpliktar dig inte till någonting.

Så här pågår låneansökningen

Börja med att fylla i en ansökan om bostadslån. I samband med att du fyller i ansökan kan du boka tid för låneförhandlingar. Låneförhandlingarna förs på distans med en av S-Bankens låne-experter, dvs. S-Bankir. Om du inte bokar tid kommer vi att kontakta dig.

Fonden S-Banken Bostad, ett alternativ till investeringsbostad.

Fonden S-Banken Bostad är ett vinstgivande och enkelt sätt att bli bostadsinvesterare. Fonden investerar i hyresbostäder och nyproduktion på tillväxtorter i Finland och ger därför en stabil avkastning som grundar sig på hyresinkomsterna.

Gör en investering på webbanken.

Läs mer om fonden S-Banken Bostad

Vanliga frågor

Prissättning av bostadslån

Den totala räntan på S-Bankens bostadslån utgörs av en referensränta och en kundspecifik marginal. Som referensränta använder vi vanligen 12 mån. Euribor. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer räntan som ska betalas på det sätt som överenskommits i kreditavtalet. Alternativt kan du välja fast ränta för fem år eller tio år. Den effektiva räntan beräknas i låneofferten.

När du jämför bostadslån ska du granska lånelösningen som en helhet. Utöver räntan ska du även beakta de totala kostnaderna under hela lånetiden, vilka tilläggstjänster det finns att tillgå och hur flexibla lånevillkoren är om din livssituation eventuellt förändras.

Hur stor månadsrat passar dig?

Lånebelopp Lånetid 15 år Lånetid 20 år Lånetid 25 år Lånetid 30 år
100 000 €  768 €/mån 636 €/mån 559 €/mån 510 €/mån
150 000 € 1 152 €/mån 954 €/mån 839 €/mån 765 €/mån
200 000 € 1 536 €/mån 1 272 €/mån 1 118 €/mån 1 020 €/mån
250 000 € 1 920 €/mån 1 590 €/mån 1 398 €/mån 1 276 €/mån
300 000 € 2 305 €/mån 1 908 €/mån 1 678 €/mån 1 531 €/mån

 

Exempelkalkyl

Då lånebeloppet är 150 000 euro, lånetiden 15 år och den kalkylmässiga räntan på bostadslånet 4,5 % (marginal + 12 mån. Euribor) är den effektiva räntan 4,75 %. Totalt 180 avbetalningar à 1 153 euro/månad, kredit inkl. kostnader totalt 206 786,17 euro. I kreditkostnaderna i kalkylen har beaktats uppläggningsavgiften för lånet på 500 euro* och 2,50 euro/faktura som avgift för automatisk debitering. 

*S-Banken erbjuder nya bostadslån tills vidare utan uppläggningsavgift. Ändringen gäller dem som tar ett nytt bostadslån, både vid byte av bostad och köp av första bostad. Erbjudandet gäller även nya bostadslån för vilka erhållits låneoffert tidigare, men som ännu inte genomförts. Ändringen gäller inte fritidsbostäder, renoveringslån eller lån för investeringsbostad.

S-Banken kan bevilja bostadslån för förvärv av bostadsegendom eller för bevarande av äganderätten till sådan. Med bostadsegendom avses bostadsfastigheter, sådana andelar i en sammanslutning som ger rätt att besitta en bostadslägenhet samt bostadshus som är belägna på ett område som besitts med stöd av nyttjanderätt. För att fullgöra låneavtalet ska kunden ställa som säkerhet till exempel sådana andelar i en sammanslutning som ger rätt att besitta en bostadslägenhet, en bostadsfastighet, nyttjanderätt till en fastighet eller någon annan egendom.

Utöver banklånet ska bostadsägaren även betala eventuella bolagsvederlag och amorteringar på bolagslån. Kreditavtalet gäller i högst 30 år. Konsumenten har rätt att återbetala hela konsumentkrediten för bostadsegendomen eller delar därav före förfallodagen. Om konsumenten återbetalar krediten eller delar därav i förtid ska från kreditgivarens återstående fordran avdras den del av kreditkostnaderna som hänför sig till den kredittid som inte kommer att nyttjas. Kreditgivaren får emellertid i sin helhet ta ut de kostnader för uppläggningen av den aktuella krediten och för säkerhetsarrangemangen som specificeras i kreditavtalet. Om konsumenten återbetalar bostadskrediten eller delar därav i förtid får kreditgivaren uppbära som ersättning för förlust som beror på att räntenivån sjunkit om det beviljade kreditbeloppet överstiger 20 000 euro och räntan på krediten är fast eller räntebindningsperioden för referensräntan är minst tre år. Förändringar i valutakurserna kan påverka det belopp som låntagaren ska betala. S-Banken beviljar endast krediter i euro.

Krediten beviljas av S-Banken Abp, Flemingsgatan 34, 00500 Helsingfors.

Har du frågor?

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). När du ringer ska du alltid ha webbankskoder eller identifiering i S-mobil till hands.

Boka tid och besök oss

Vi har totalt cirka 80 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och lördagar. Du kan sköta dina ärenden utan att behöva köa om du bokar tid till ett serviceställe.

Boka tid

S-Banken är en ansvarsfull långivare

Det är viktigt att du efter att du betalat kredit- eller låneamorteringarna även har pengar över för annat. S-Banken är en ansvarsfull långivare – när vi beviljar kredit vill vi vara säkra på att våra kunders ekonomi är i balans.

Läs mer om ansvarsfull utlåning

Säkerställ att vi kan nå dig

När dina kontaktuppgifter är uppdaterade hör du till de första som per e-post får information om S-Bankens och hela S-gruppens nya tjänster och aktuella ägarkundsförmåner.

Uppdatera dina kontaktuppgifter