Gå direkt till innehållet

Vad och varför frågar vi?

Vi ställer frågor till våra kunder av två orsaker: för att känna våra kunder så väl som möjligt och för att iaktta lagstiftning som är bindande för oss och alla andra banker. 

När du svarar på våra frågor lär vi känna dig bättre och får en övergripande bild av din livssituation. Då kan vi erbjuda dig mer personlig service och tillhandahålla tjänster som bäst uppfyller dina behov. 

Som bank har vi en lagstadgad skyldighet att känna våra kunder. Våra frågor gäller till exempel inkommande och utgående betalningar på ditt konto i S-Banken samt ursprunget till och användningsändamålet för inkommande och utgående medel på ditt konto. Det är också vår skyldighet att ställa frågor om din ekonomi, din skattskyldighet och huruvida du är en person i politiskt utsatt ställning. 

Vi behöver uppgifterna för att förstå vilka faktorer som påverkar dina bankärenden samt hur du använder banktjänster. Genom att ta reda på dessa uppgifter kan vi fastställa vad som är normal aktivitet för dig och upptäcka om det sker någonting avvikande i aktiviteten. På detta sätt säkerställer vi att dina bankkontakter är säkra, tillförlitliga och smidiga och samarbetar med myndigheterna bland annat för att bekämpa ekonomisk brottslighet. 

Vi ställer frågor när du blir kund hos oss och regelbundet under hela din kundrelation – till exempel på webbanken, i S-mobil, på våra kundtjänstställen eller när du ringer vår kundtjänst.

Vi behandlar alltid dina uppgifter konfidentiellt. Du kan läsa mer om behandling av dina personuppgifter på vår webbplats. 

Uppdatera dina uppgifter

Vi rekommenderar att du uppdaterar uppgifterna genast så att du inte behover oroa dig senare. Du kan uppdatera uppgifterna säkert i S-Bankens webbank.

Se instruktionerna och uppdatera uppgifterna

Akta dig för bedragare

Kom ihåg att S-Banken aldrig ber dig uppge webbankskoder, lösenord eller kortuppgifter i e-postmeddelanden eller per telefon.

Läs mer om säker hantering av bankärenden

Vanliga frågor