Gå direkt till innehållet

Mer information om uppdatering av kunduppgifter

 

På denna sida hittar du mer information om uppdatering av kunduppgifter.

Via länkarna nedan kan du uppdatera dina uppgifter eller läsa mer om vilka uppgifter vi frågar efter.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om frågor gällande skattskyldighet och om hur dina nuvarande banktjänster hos S-Banken påverkas om du låter bli att uppdatera uppgifterna.

Uppdatera dina uppgifter

Läs mer om vilka uppgifter vi frågar efter

Har du fått en begäran om utredning av skattskyldighet?

Som bank är vi skyldiga att inhämta information om skattskyldighet för alla våra kunder. Bland annat CRS-rapporteringsstandarden och FATCA-avtalet ålägger oss att göra detta.

Om du till exempel har en utländsk adress, ett utländskt hemvistland eller ett utländskt telefonnummer, kan det vara fråga om en koppling som eventuellt pekar på skattskyldighet i ett annat land än Finland. Vi har skickat en begäran om utredning till dig, för att dina kunduppgifter och uppgifter om beskattning ska uppdateras. Läs anvisningen nedan, om du från oss fått en begäran om utredning av skattskyldighet i USA.

Vänligen ta del av instruktionerna nedan om du har fått en begäran om utredning av skattskyldighet i USA av oss.

Uppgifter om skattskyldighet i USA

Declaring tax residency status in the United States

Vanliga frågor

CRS är OECD:s gemensamma rapporteringsstandard (Common Reporting Standard, CRS), som är en global standard för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton.

CRS-standarden kräver att banker och övriga finansiella institut identifierar de kunder som är skattskyldiga i ett annat land än Finland eller i USA.

Den gemensamma rapporteringsstandarden grundar sig på den amerikanska lagen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Å andra sidan avviker standarden till betydande del från FATCA. Den största skillnaden är att den gemensamma rapporteringsstandarden gäller flera länder och kunder. Däremot gäller FATCA endast USA och kontoinnehavare, vars beskattningsland är USA.