Gå direkt till innehållet
Räntebetonad fond-i-fond

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10

Faktablad (PDF, 51 kB)

Så här fungerar Spararen

    • Öka dina besparingar på önskat sätt. Sätt upp ett eget sparmål och berätta hur du vill spara. Följ upp besparingarna och ta ut pengar avgiftsfritt när som helst.
    • Berätta vilken typ av sparare du är och hur du förhåller dig till avkastning och risker vid sparande. Du får en skräddarsydd rekommendation om hur du kan placera dina pengar.
    • Du kan mikrospara som en del av den dagliga ekonomin: överför en euro för varje kortköp eller din Bonus i S-gruppen till en fond. Du kan också spara månatligen eller överföra mer pengar till ditt mål avgiftsfritt när som helst.
    • Spararen-fonderna kan endast tecknas i Spararen som finns i S-mobil.

Läs mer om Spararen

 

Vad investerar S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 lämpar sig för olika sparmål, då spararen endast vill ta en låg risk*. Fonden är också lämplig då sparmålet är till exempel en större semesterresa om några år. Fonden fokuserar på ränteplaceringar som är mindre riskabla än aktier och därför varierar fondens värde i mindre omfattning än aktietunga fonder vid marknadssvängningar. Ju närmare spararen är sitt sparmål, desto större del av månadssparandet styrs till fonden.

Risker
Andelens värde 19.4.2024
10,6914 €
Avkastning 12 mån.*
5,20 %
Avkastning sedan start*
1,15 %
*I neutral vikt utgör aktierna 10 %.

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 27.03.2024

Fond %NAV Ändring
S-Pankki Yrityslaina ESG Korko A 17,84 % -0,1 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A 16,84 % -0,42 %
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A 16,66 % -0,36 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A 13,44 % 0,26 %
Xtrackers II Eurozone Governme 10,16 % 0,32 %
S-Pankki Lyhyt Korko A 8,14 % -0,24 %
iShares J.P. Morgan USD EM Bon 2,75 % 0,17 %
SPDR Bloomberg Emerging Market 2,69 % 0,12 %
S-Pankki USA Osake A 2,53 % -0,24 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A 2,1 % -0,02 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen-fondernas löpande kostnader på 0,5 % utgörs av en förvaltningsavgift på 0,4 % som debiteras fonden samt fondens övriga kostnader. Av fondens förvaltningsavgift återbetalas 60 % till S-Banken Abp. Om du till exempel har placerat 100 euro i S-Banken Kapitalförvaltning Spararen-fonderna betalar du en avgift på 0,5 % av kapitalet, dvs. 50 cent om året. Av denna avgift återbetalas 60 %, dvs. 24 cent, till S-Banken Abp som försäljningsprovision.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.