Gå direkt till innehållet

Med Spararen sparar du spontant som en del av din dagliga ekonomi.

Med Spararen sparar du spontant som en del av din dagliga ekonomi.

Med Spararen sparar du spontant som en del av din dagliga ekonomi.

Med Spararen sparar du spontant som en del av din dagliga ekonomi.

Räntebetonad fond-i-fond

Spararen Rimlig

Faktablad

Så här fungerar Spararen

    • Öka dina besparingar på önskat sätt. Sätt upp ett eget sparmål och berätta hur du vill spara. Följ upp besparingarna och ta ut pengar avgiftsfritt när som helst.
    • Berätta vilken typ av sparare du är och hur du förhåller dig till avkastning och risker vid sparande. Du får en skräddarsydd rekommendation om hur du kan placera dina pengar.
    • Du kan mikrospara som en del av den dagliga ekonomin: överför en euro för varje kortköp eller din Bonus i S-gruppen till en fond. Du kan också spara månatligen eller överföra mer pengar till ditt mål avgiftsfritt när som helst.
    • Spararen-fonderna kan endast tecknas i Spararen som finns i S-mobil.

Läs mer om Spararen

 


Vad investerar Spararen Rimlig i?

Spararen Rimlig lämpar sig för olika sparmål, då spararen endast vill ta en låg risk*. Fonden är också lämplig då sparmålet är till exempel en större semesterresa om några år. Fonden fokuserar på ränteplaceringar som är mindre riskabla än aktier och därför varierar fondens värde i mindre omfattning än aktietunga fonder vid marknadssvängningar. Ju närmare spararen är sitt sparmål, desto större del av månadssparandet styrs till fonden. *Med måttlig avses allokeringen mellan räntemarknaden och aktiemarknaden, i neutral vikt utgör aktierna 10 %.

Risker
Avkastning 12 mån.* 2,81 %
Avkastning sedan start* 3,59 % -

Ladda ner Spararen

 

 

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

Spararen-fondernas löpande kostnader på 0,5 % utgörs av en förvaltningsavgift på 0,4 % som debiteras fonden samt fondens övriga kostnader. Av fondens förvaltningsavgift återbetalas 60 % till S-Banken Ab. Om du till exempel har placerat 100 euro i Spararen-fonderna betalar du en avgift på 0,5 % av kapitalet, dvs. 50 cent om året. Av denna avgift återbetalas 60 %, dvs. 24 cent, till S-Banken Ab som försäljningsprovision.

* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du beaktar väl att det alltid finns vissa ekonomiska risker i placeringsverksamheten. Placeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora de medel eller en del av de medel som denne placerat.