Gå direkt till innehållet
Räntebetonad fond-i-fond

S-Sparfond Försiktig

Faktablad (PDF, 51 kt)

Varför S-Sparfond Försiktig?

  • Erbjuder högre avkastning än kontosparande, med låg risk*.
  • Fonden passar dig som är intresserad av att spara ihop till exempelvis en längre semesterresa som infaller om några år, eftersom fondens värde inte varierar lika mycket vid marknadsfluktuationer som till exempel aktiefonders värde.
  • Fonden lämpar sig som ditt enda placeringsobjekt eftersom den har en effektiv diversifiering.
  • Du kan börja placera redan med 10 euro.

*Med försiktig avses allokeringen mellan räntemarknaden och aktiemarknaden, i neutral vikt utgör aktierna 30 %.

Hur sparar jag i en fond?

  • Spara en viss summa i fonden varje månad,
  • gör engångsplaceringar när det passar dig, eller
  • överför Bonus för inköp i S-gruppen till en fond.

 

Du avgör själv hur ofta och hur mycket du vill spara. Börja enkelt på webbanken eller i S-mobil.

Köp i S-mobil

Så här får du webbankskoder


Vad investerar S-Sparfond Försiktig i?

S-Sparfond Försiktig placerar globalt i räntepapper och aktier med tonvikt på räntor som har lägre risk än aktier. Enligt kapitalförvaltningens placeringssyn strävar fonden efter en så lämplig aktie- och räntevikt som möjligt i det rådande marknadsläget.

Risker
Avkastning 12 mån.* 10,45 %
Avkastning sedan start* 3,81 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

 

Mer information: S-Sparfond Försiktig är en kapitalförvaltningsfond och den förvaltas av FIM:s placeringsexperter som hör till S-Banken-koncernen. Det är fråga om en kombinationsfond som placerar på både räntemarknaden och aktiemarknaden. Normalt är cirka 30 procent av fondens tillgångar placerade i aktiefonder. Fonden placerar tillgångar i FIM Fonder och i andelar i andra fonder och fondföretag.

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

 • {{fee.percent}}
 • {{data.ter}}

**Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i andra fonder och fonden erlägger förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt. Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du beaktar väl att det alltid finns vissa ekonomiska risker i placeringsverksamheten. Placeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora de medel eller en del av de medel som denne placerat.