Gå direkt till innehållet
Specialplaceringsfond som investerar i skogsfastigheter

S-Skogsfond

Faktablad (PDF, 51 kt)

Vad investerar S-Skogsfond i?

S-Skogsfond investerar i skog. Via fonden är det verkligen enkelt att investera i skogar. Investeraren behöver inte själv ansvara för skötsel eller försäljning av skogar, utan kan koncentrera sig på en eventuell avkastning på investeringarna. Vid skogsinvesteringar kommer avkastningen främst från tillväxt i trädbeståndet, virkesförsäljning och uppgång i virkespriserna. Dessutom kan fonden förädla sina skogsfastigheter genom avstyckning eller planläggning. Fonden kan också hyra ut jakträtter och sälja jordmaterial, till exempel grus och torv. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar jämn förutsebar avkastning med måttlig risk.

Risker
Avkastning 12 mån.* 16,23 %
Avkastning sedan start* 6,96 %
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Mer information: S-Skogsfond är en andelsserie i FIM Skog Specialplaceringsfond som främst investerar i skogsfastigheter i Finland. Fonden förvaltas av investeringsexperter på FIM, som ingår i S-Banken.

 

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger per år. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

 

Följande teckningsdagar är 15.6.2021, 15.9.2021 och 15.12.2021 före kl 16.


Varför S-Skogsfond?

  • Investering i skog utan skogsvårdsskyldigheter.
  • Jämn förväntad avkastning. Avkastningen baserar sig på virkesförsäljning och ökningen i skogens värde.
  • Liten minsta placering

Det är enkelt att köpa: 

  • Minimiplacering 200 euro.
  • Teckningsdag fyra gånger om året, följande är den 15 juni. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.
  • Gör en placering på webbanken.
  • Frågor? Ring oss på 010 76 5810. Vår kundtjänst svarar må–to kl. 9–20, fr 9–18 (lna/msa). Samtalet kostar 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min. Det kostar också att köa.

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

 • {{fee.percent}}
 • {{data.ter}}

** Säljavgift är:

  • 4,00 %, om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 5 år men mindre än 6 år
  • 0,00 % om placeringstiden är minst 6 år

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna.

Berättelser

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering.