Gå direkt till innehållet
Räntebetonad fond-i-fond

S-Banken Kapitalförvaltning 30 A

Faktablad (PDF, 51 kt)

Varför S-Banken Kapitalförvaltning 30?

  • Erbjuder högre avkastning än kontosparande, med låg risk*.
  • Fonden passar dig som är intresserad av att spara ihop till exempelvis en längre semesterresa som infaller om några år, eftersom fondens värde inte varierar lika mycket vid marknadsfluktuationer som till exempel aktiefonders värde.
  • Fonden lämpar sig som ditt enda placeringsobjekt eftersom den har en effektiv diversifiering.
  • Du kan börja placera redan med 10 euro.

*I fonden allokeringen är mellan räntemarknaden och aktiemarknaden, i neutral vikt utgör aktierna 30 %.

Hur sparar jag i en fond?

  • Spara en viss summa i fonden varje månad,
  • gör engångsplaceringar när det passar dig, eller
  • överför Bonus för inköp i S-gruppen till en fond.

 

Du avgör själv hur ofta och hur mycket du vill spara. Börja enkelt på webbanken eller i S-mobil.

Köp i S-mobil

Så här får du webbankskoder


Vad investerar S-Banken Kapitalförvaltning 30 i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Kapitalförvaltning 30 placerar globalt i räntepapper och aktier med tonvikt på räntor som har lägre risk än aktier. Enligt kapitalförvaltningens placeringssyn strävar fonden efter en så lämplig aktie- och räntevikt som möjligt i det rådande marknadsläget.

Risker
Avkastning 12 mån.* 9,89 %
Avkastning sedan start* 3,73 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Det är fråga om en blandfond som förvaltas av S-Bankens investeringsexperter. Fonden investerar på både räntemarknaden och aktiemarknaden. Normalt är nästan alla av fondens tillgångar investerade i aktiefonder. Fonden investerar tillgångar i S-Bankens placeringsfonder och i andelar i andra placeringsfonder och fondföretag.

Fonden sköts av

Ari Pakarinen
Senior portföljförvaltare
ari.pakarinen@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

 • {{fee.percent}}
 • {{data.ter}}

**Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i andra fonder och fonden erlägger förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt. Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du beaktar väl att det alltid finns vissa ekonomiska risker i placeringsverksamheten. Placeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora de medel eller en del av de medel som denne placerat.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab