Gå direkt till innehållet
Aktiefond som investerar på gränsmarknaderna

S-Banken Frontiermarknader Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Frontiermarknader Aktie investerar på de så kallade gränsmarknaderna (frontier markets). Ur investerarnas perspektiv är dessa ganska nya marknader som i framtiden kommer att spela en ännu större roll i den globala ekonomin. Till gränsmarknader räknas länder från Asien, Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Östeuropa. Börserna i dessa länder är fortfarande relativt små men deras marknadsvärde har ökat kännbart under de senaste åren. Det finns flera orsaker till den starka ekonomiska utvecklingen på gränsmarknaderna. I Asien har Filippinerna, Vietnam och Bangladesh lyckats med att locka direktinvesteringar från utländska företag till området genom att erbjuda konkurrenskraftig arbetskraft. Uppsvinget i Mellanöstern grundar sig i sin tur på omfattande gas- och oljereserver. I Afrika och Latinamerika bidrar uppgången inom konsument- och servicesektorn utöver de stora naturresurserna i hög grad till den ekonomiska tillväxten. På många gränsmarknader har levnadsstandarden stigit till följd av den kraftiga ekonomiska tillväxten. S-Banken Frontiermarknader Aktie:s placeringar riktas till företag inom konsument- och finanssektorn.

Risker
Avkastning 12 mån.* 29,26 %
Avkastning sedan start* 3,26 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fonden sköts av

Kuldar Rahuorg
Portföljförvaltare
kuldar.rahuorg@s-pankki.fi

  

Heikki Ollikainen
Junior portföljförvaltare
heikki.ollikainen@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år. 

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab