Gå direkt till innehållet

Stuglån

Drömmer du om en fritidsbostad vid en sjöstrand eller en skidstuga mitt i vackraste Lappland? Förverkliga din dröm med hjälp av S-Bankens stuglån. Det är bäst att be om en låneoffert redan när du söker en lämplig fritidsbostad. Då du har en offert kan du slå till direkt när du hittar din drömstuga. Ansök om stuglån på samma sätt som bostadslån. Ett lånelöfte från banken förpliktar dig inte till någonting.

Räkna ut ett lämpligt lånebelopp

Räkna enkelt ut ett lämpligt lånebelopp efter dina behov, den månatliga amorteringen och lånetidens längd med vår lånekalkylator, innan du ansöker om stuglån.

Gå till lånekalkylatorn

Ta del av priserna på bostadslån

Be om en låneoffert

Be enkelt om en låneoffert på internet med bankkoder från vilken bank som helst eller med mobilcertifikat. Ett lånelöfte från banken förpliktar dig inte till någonting.

Ansök om stuglån på samma sätt som bostadslån

Så här sker ansökningen av stuglån

Börja med att fylla i en ansökan om bostadslån. I samband med att du fyller i ansökan kan du boka tid för låneförhandlingar. Låneförhandlingarna förs på distans med en av S-Bankens låneexperter, dvs. S-Bankir. Om du inte bokar tid kommer vi att kontakta dig.

Förutsättningar för att ansöka om bostadslån:

  • Du har skött din ekonomi klanderfritt och har inga registrerade betalningsstörningar.
  • Du har regelbundna inkomster.
  • Du har en finsk personbeteckning, talar svenska eller finska och är fast bosatt i Finland.

Fördelar med S-Bankens stuglån

  • Konkurrenskraftigt pris
  • Lånetid upp till 30 år
  • Många olika tilläggstjänster, bland annat S-Bankens låneskydd
  • Möjlighet till amorteringsfrihet vid behov
  • Som S-Bankens kund har du mer pengar över att röra dig med. Räkna ut hur mycket du skulle vinna på en kundrelation i S-Banken
  • Be enkelt om en offert på bostadslån på internet med bankkoder från vilken bank som helst eller med mobilcertifikat. Ett låneoffert från banken förpliktar dig inte till någonting.

S-Banken har utrett: Finländarnas vilja att köpa sommarstuga har ökat

S-Bankens Stora enkät om livet på sommarstugan genomfördes nu för fjärde gången. Av enkäten framgår att fler finländare än tidigare är intresserade av att köpa sommarstuga. På samma gång genomgår sätten att tillbringa fritiden en omvälvning: Oftast går folk inte till sommarstugan för att tillbringa hela semestern där, utan kan eventuellt tillbringa korta tidsperioder på sommarstugan vid sidan av andra sätt att semestra.

Läs mer

Prissättning av bostadslån

Den totala räntan på S-Bankens bostadslån utgörs av en referensränta och en kundspecifik marginal. Som referensränta använder vi vanligen 12 mån. Euribor. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer räntan som ska betalas på det sätt som överenskommits i kreditavtalet. Alternativt kan du välja fast ränta för fem år eller tio år. Den effektiva räntan beräknas i låneofferten.

När du jämför bostadslån ska du granska lånelösningen som en helhet. Utöver räntan ska du även beakta de totala kostnaderna under hela lånetiden, vilka tilläggstjänster det finns att tillgå och hur flexibla lånevillkoren är om din livssituation eventuellt förändras.

Hur stor månadsrat passar dig?

Lånebelopp Lånetid 15 år Lånetid 20 år Lånetid 25 år Lånetid 30 år
100 000 €  768 €/mån 636 €/mån 559 €/mån 510 €/mån
150 000 € 1 152 €/mån 954 €/mån 839 €/mån 765 €/mån
200 000 € 1 536 €/mån 1 272 €/mån 1 118 €/mån 1 020 €/mån
250 000 € 1 920 €/mån 1 590 €/mån 1 398 €/mån 1 276 €/mån
300 000 € 2 305 €/mån 1 908 €/mån 1 678 €/mån 1 531 €/mån

 

Exempelkalkyl

Då lånebeloppet är 150 000 euro, lånetiden 15 år och den kalkylmässiga räntan på bostadslånet 4,5 % (marginal + 12 mån. Euribor) är den effektiva räntan 4,75 %. Totalt 180 avbetalningar à 1 153 euro/månad, kredit inkl. kostnader totalt 206 786,17 euro. I kreditkostnaderna i kalkylen har beaktats uppläggningsavgiften för lånet på 500 euro* och 2,50 euro/faktura som avgift för automatisk debitering. 

*S-Banken erbjuder nya bostadslån tills vidare utan uppläggningsavgift. Ändringen gäller dem som tar ett nytt bostadslån, både vid byte av bostad och köp av första bostad. Erbjudandet gäller även nya bostadslån för vilka erhållits låneoffert tidigare, men som ännu inte genomförts. Ändringen gäller inte fritidsbostäder, renoveringslån eller lån för investeringsbostad.

S-Banken kan bevilja bostadslån för förvärv av bostadsegendom eller för bevarande av äganderätten till sådan. Med bostadsegendom avses bostadsfastigheter, sådana andelar i en sammanslutning som ger rätt att besitta en bostadslägenhet samt bostadshus som är belägna på ett område som besitts med stöd av nyttjanderätt. För att fullgöra låneavtalet ska kunden ställa som säkerhet till exempel sådana andelar i en sammanslutning som ger rätt att besitta en bostadslägenhet, en bostadsfastighet, nyttjanderätt till en fastighet eller någon annan egendom.

Utöver banklånet ska bostadsägaren även betala eventuella bolagsvederlag och amorteringar på bolagslån. Kreditavtalet gäller i högst 30 år. Konsumenten har rätt att återbetala hela konsumentkrediten för bostadsegendomen eller delar därav före förfallodagen. Om konsumenten återbetalar krediten eller delar därav i förtid ska från kreditgivarens återstående fordran avdras den del av kreditkostnaderna som hänför sig till den kredittid som inte kommer att nyttjas. Kreditgivaren får emellertid i sin helhet ta ut de kostnader för uppläggningen av den aktuella krediten och för säkerhetsarrangemangen som specificeras i kreditavtalet. Om konsumenten återbetalar bostadskrediten eller delar därav i förtid får kreditgivaren uppbära som ersättning för förlust som beror på att räntenivån sjunkit om det beviljade kreditbeloppet överstiger 20 000 euro och räntan på krediten är fast eller räntebindningsperioden för referensräntan är minst tre år. Förändringar i valutakurserna kan påverka det belopp som låntagaren ska betala. S-Banken beviljar endast krediter i euro.

Krediten beviljas av S-Banken Abp, Flemingsgatan 34, 00500 Helsingfors.

Läs mer om fritidshus

Behöver din stuga renoveras? S-Lån som stöd för renovering.

Läs mer om S-Lån

Har du frågor?

 

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.

Välkommen in!

Vi har närmare 100 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och veckoslut.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

S-Banken är en ansvarsfull långivare

Det är viktigt att du efter att du betalat kredit- eller låneamorteringarna även har pengar över för annat. S-Banken är en ansvarsfull långivare – när vi beviljar kredit vill vi vara säkra på att våra kunders ekonomi är i balans.

Läs mer om ansvarsfull utlåning

Säkerställ att vi kan nå dig

När dina kontaktuppgifter är uppdaterade hör du till de första som per e-post får information om S-Bankens och hela S-gruppens nya tjänster och aktuella ägarkundsförmåner.

Uppdatera dina kontaktuppgifter