Gå direkt till innehållet

S-Lån – ett lån för många olika behov

Avsnitt med titel Inga säkerheter

Med ett S-Lån finansierar du till exempel en renovering av hemmet, en ny bil eller andra större anskaffningar. Du kan ansöka om S-Lån på 5 000–50 000 euro utan säkerheter eller borgensmän. Du kan ansöka om S-Lån i S-mobil och på webbanken. Om du inte har webbankskoder kan du ansöka om koder på vårt kundtjänstställe. Du kan ansöka om lån antingen ensam eller tillsammans med någon annan.

Du kan ensam ansöka om S-Lån också med andra bankers bankkoder.

ANSÖK OM LÅN I S-MOBIL

Räkna ut ett lämpligt lånebelopp

Med vår lånekalkylator räknar du enkelt ut lämpligt lånebelopp, återbetalningstid och storlek på månadsraten.

GÅ TILL KALKYLATORN

Ta del av prissättningen

S-Lånet i korthet

 • Lånebelopp 5 000–50 000 €
 • Återbetalningstid upp till 12 år
 • Ränta 3 mån. Euribor + en marginal på 4,50–14,99 % som bestäms utifrån kreditbeloppet
 • Du behöver inga säkerheter eller borgensmän
 • Ni kan ansöka om lån tillsammans på webbanken om ni båda har webbankskoder till S-Banken. De sökande ska bo i samma hushåll. Om den ena sökande inte har webbankskoder till S-Banken kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.
 • Du kan när som helst amortera på krediten med ett större belopp än den överenskomna månadsraten eller betala hela krediten utan extra kostnader.
Avsnitt med titel Lån med solidariskt ansvar

Ansök om lån tillsammans med någon annan

Du kan ansöka om S-Lån ensam eller tillsammans med en annan person. Då är det mer sannolikt att ni beviljas lånet. Vid lån på över 30 000 euro ska det finnas två sökande. De sökande ska bo i samma hushåll.

Om både du och den andra sökande har webbankskoder till S-Banken kan ni ansöka om lån tillsammans på webbanken. Om den ena sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

Så här ansöker du S-Lån

 1. Ansök om lån på det sätt som passar dig bäst: på webben eller på vårt kundtjänstställe. Du kan ensam ansöka om upp till 30 000 euro i lån på webben också genom att använda andra bankers bankkoder eller med mobilcertifikat.

  Om du behöver över 30 000 euro i lån, bör du ansöka om lån tillsammans med en annan person. Om ni båda har webbankskoder till S-Banken kan ni ansöka om lån tillsammans på webbanken. Om endera av de sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.
 2. När du har skickat in din ansökan, kontaktar vi dig om vi behöver ytterligare bilagor, till exempel lönebesked, pensionsintyg eller beskattningsbeslut.
 3. Du får lånebeslutet antingen direkt på webben, i S-mobil eller också meddelar vi dig per sms när lånebeslutet har fattats. Du kan underteckna det godkända låneavtalet på webbanken, på vår webbplats, i S-mobil eller vid ett av våra kundtjänstställen.
 4. Vi betalar in lånebeloppet på det konto som du uppgett i ansökan.

Villkor för ansökan om lån:

 • Du har fyllt 21 år.
 • Du har en finsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland.
 • Du har skött din ekonomi klanderfritt och du har inga registrerade betalningsstörningar.
 • Du har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 1 200 euro i månaden.

Du kan ansöka om lån på över 30 000 euro om du ansöker tillsammans med en annan person och åtminstone en av er äger en bostad. De sökande ska bo i samma hushåll. Kravet på en ägarbostad gäller även om bostaden inte ställs som säkerhet för lånet.

Avsnitt med titel prissattning

Prissättning av S-Lån

• Ränta: 3 mån. Euribor *) + en kundspecifik marginal på 4,50–14,99 %
• Uppläggningsavgift: 0 euro
• Månatlig kontoavgift: 12,50 euro/månad

*) Enligt ränteläget 7/2024 är 3 mån. Euribor 3,709 %. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer räntan som ska betalas på det sätt som överenskommits i kreditavtalet.

Den maximala effektiva räntan för S-Lån är 26,704 %.

Den maximala effektiva räntan har beräknats enligt ränteläget 7/2024 för 12 månaders lånetid och ett S-Lån på 5 000 euro. Räntan justeras bland annat utifrån ändringarna i referensräntan. Vid beräkning av den effektiva räntan beaktas utöver räntan (3 mån. Euribor + 14,99 % marginal) en kontoavgift på 12,50 euro/månad och en uppläggningsavgift på 0 euro. Räntekostnaderna för lånet på 5 000 euro är totalt 520,72 euro och kontoavgifterna totalt 150 euro under hela lånetiden på 12 månader. Månadsamorteringen för lånet är 472,56 euro, vilket innebär att du betalar totalt 5 670,72 euro för krediten till S-Banken.

Frågor? 

 

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.

Välkommen in!

Vi har närmare 100 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och veckoslut.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET