Räkna ut ett lämpligt lånebelopp
Gå till kalkylatorn
Räkna ut ett lämpligt lånebelopp
Gå till kalkylatorn
Räkna ut ett lämpligt lånebelopp
Gå till kalkylatorn
Räkna ut ett lämpligt lånebelopp
Gå till kalkylatorn

S-Lån – ett lån för många olika behov

Med ett S-Lån finansierar du till exempel en renovering av hemmet, en ny bil eller andra större anskaffningar. Du kan ansöka om S-Lån på 5 000–50 000 euro utan säkerheter eller borgensmän.

Ansök om S-Lån

Du kan enkelt ansöka om S-Lån på webbanken. Om du inte har webbankskoder kan du ansöka om koder på vårt kundtjänstställe. Du kan ansöka om lån antingen ensam eller tillsammans med någon annan.

ANSÖK OM LÅN

Så här får du webbankskoder

Räkna ut ett lämpligt lånebelopp

Med vår lånekalkylator räknar du enkelt ut lämpligt lånebelopp, återbetalningstid och storlek på månadsraten.

GÅ TILL KALKYLATORN

Ta del av prissättningen

Du kan också ansöka om S-Lån på våra kundtjänstställen eller genom att ringa vår kundtjänst 010 76 5810 må–to kl. 9–20, fr 9–18 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.). På våra kundtjänstställen kan du identifiera dig med identitetsbevis eller identifiering i S-mobil och i telefontjänsten med webbankskoder eller identifiering i S-mobil. 

S-Lånet i korthet

  • Lånebelopp 5 000–50 000 €
  • Återbetalningstid upp till 12 år
  • Ränta 3 mån. Euribor + en marginal på 5,99–14,99 %* som bestäms utifrån kreditbeloppet
  • Du behöver inga säkerheter eller borgensmän
  • Ni kan ansöka om lån tillsammans på webbanken om ni båda har webbankskoder till S-Banken. De sökande ska bo i samma hushåll. Om den ena sökande inte har webbankskoder till S-Banken kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.
  • Du kan när som helst amortera på krediten med ett större belopp än den överenskomna månadsraten eller betala hela krediten utan extra kostnader.

Ansök om lån tillsammans med någon annan

Du kan ansöka om S-Lån ensam eller tillsammans med en annan person. Då är det mer sannolikt att ni beviljas lånet. Vid lån på över 30 000 euro ska det finnas två sökande. De sökande ska bo i samma hushåll.

Om både du och den andra sökande har webbankskoder till S-Banken kan ni ansöka om lån tillsammans på webbanken. Om den ena sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

Så här ansöker du S-Lån

 1. Ansök om lån som det passar dig bäst: på webbanken, per telefon eller på vårt kundtjänstställe. På webbanken kan du ensam ansöka om lån på upp till 30 000 euro. När du ansöker om lån tillsammans med en annan person är det mer sannolikt att ni beviljas lånet. De sökande ska bo i samma hushåll.

  Om du behöver över 30 000 euro i lån, bör du ansöka om lån tillsammans med en annan person. Om ni båda har webbankskoder till S-Banken kan ni ansöka om lån tillsammans på webbanken. Om endera av de sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.

  Du kan ansöka om lån på över 20 000 euro om du äger en bostad. För att det ska vara möjligt ansöka om lån på över 30 000 euro behöver endast en av de sökande äga en bostad.
 2. När du har skickat in din ansökan, kontaktar vi dig om vi behöver ytterligare bilagor, till exempel lönebesked, pensionsintyg eller beskattningsbeslut.
 3. Vi skickar lånebeslutet direkt till webbanken eller meddelar dig per sms när lånebeslutet finns i webbanken. Du kan underteckna det godkända låneavtalet på webbanken eller vårt kundtjänstställe.
 4. Vi betalar in lånebeloppet på det konto på S-Banken som du uppgett i ansökan.

Villkor för ansökan om lån:

  • Du har fyllt 25 år.
  • Du har en finsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland.
  • Du har skött din ekonomi klanderfritt och du har inga registrerade betalningsstörningar.
  • Du har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 1 200 euro i månaden.
  • Du har ett brukskonto i S-Banken, dvs. ett S-Konto, eller dispositionsrätt till en annan persons S-Konto. Om du har ett S-Förmånskort eller är ägarkund i ett handelslag har du automatiskt också ett S-Konto.

Du kan ansöka om lån på över 20 000 euro om du äger en bostad. Du kan ansöka om lån på över 30 000 euro om du ansöker tillsammans med en annan person och åtminstone en av er äger en bostad. De sökande ska bo i samma hushåll. Kravet på en ägarbostad gäller även om bostaden inte ställs som säkerhet för lånet.

Prissättning av S-Lån

Räntan på S-Lånet är 3 mån. Euribor + en marginal på 5,99–14,99 %. 3 mån. 3 mån. Euribor är -0,379 % enligt ränteläget 1/2020. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet. Uppläggningsavgiften på S-Lånet  är 0 euro och kreditkontoavgiften är 12,50 €/mån. Återbetalningstiden för lånet är 1–12 år. Räntan och uppläggningsavgiften på S-Lånet fastställs utifrån det utnyttjade lånebeloppet:

Utnyttjat lånebelopp (€) Uppläggningsavgift (€)  Referensränta + marginal
5 000–8 000 0 Euribor 3 mån. + 14,99 procentenheter
8 001–10 000 0 Euribor 3 mån. + 12,99 procentenheter
10 001–15 000 0 Euribor 3 mån. + 10,99 procentenheter
15 001–20 000 0 Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter
20 001–40 000 0 Euribor 3 mån. + 7,99 procentenheter
40 001–50 000 0 Euribor 3 mån. + 5,99  procentenheter

 

Den effektiva räntan enligt konsumentskyddslagen beräknad på 5 års lånetid är (enligt ränteläget 1/2020):

  • 16,107 % för ett lån på 10 000 euro.
  • 12,987 % för ett lån på 15 000 euro.
  • 11,436 % för ett lån på 20 000 euro.
  • 8,585 % för ett lån på 40 000 euro.
  • 6,326 % för ett lån på 50 000 euro.

 

Den maximala effektiva räntan är 21,790 %.

Den maximala effektiva räntan har beräknats enligt det uppdaterade ränteläget 1/2020 för 12 månaders lånetid och ett S-Lån på 5 000 euro. Räntan justeras bland annat utifrån ändringarna i referensräntan. Vid beräkning av den effektiva räntan beaktas utöver räntan (3 mån. Euribor + 14,99 % marginal) en kontoavgift på 12,50 euro/månad. Räntekostnaderna för lånet på 5 000 euro är totalt 404,44 euro och kontoavgifterna totalt 150 euro under hela lånetiden på 12 månader. Månadsraten för lånet är 462,87 euro, vilket innebär att du betalar totalt 5 554,44 euro för krediten till S-Banken.

Villkor och dokument

Frågor? 

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.

Välkommen in!

Vi har närmare 100 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och veckoslut.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET