Bostadslånekalkylatorn

Med lånekalkylatorn kan du räkna ut uppgifterna om lån med säkerhet, till exempel bostadslån eller S-Anskaffningslån.

Jag vill veta
Delbetalningen / mån
Lånebelopp
Lånetid
Amorteringssätt
Mer information om amorteringssätten
Återbetalning
Låneränta
Kalkyl Uppgifter om lånet
Kreditbelopp
Låne-period
Avbetalning
Amorteringssätt
Räntan på krediten
Räntan
*Kredit och totalkostnaden för krediten

* I den effektiva räntan beaktas utöver räntan även en uppläggningsavgift på 500 euro och en kreditkontoavgift på 2,25 euro per faktura.

Denna kalkyl är ungefärlig. Det egna kapital som förutsätts av kunden, räntan på lånet, uppläggningsavgiften för lånet och de övriga lånevillkoren preciseras utifrån de uppgifter som du anger i låneansökan.

Tabell över delbetalningar
# År/mån. Avbetalning Ränta Rat Belopp som återstår av lånet

Så här ansöker du S-Lån

  1. Ansök om lån på det sätt som passar dig bäst: på webben eller på vårt kundtjänstställe. Du kan ensam ansöka om upp till 30 000 euro i lån på webben också genom att använda andra bankers bankkoder eller med mobilcertifikat.

    Om du behöver över 30 000 euro i lån, bör du ansöka om lån tillsammans med en annan person. Om ni båda har webbankskoder till S-Banken kan ni ansöka om lån tillsammans på webbanken. Om endera av de sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.
  2. När du har skickat in din ansökan, kontaktar vi dig om vi behöver ytterligare bilagor, till exempel lönebesked, pensionsintyg eller beskattningsbeslut.
  3. Du får lånebeslutet antingen direkt på webbanken eller också meddelar vi dig per sms när lånebeslutet har fattats. Du ser lånebeslutet på webbanken, om du har gjort låneansökan via webbanken. Om du har gjort låneansökan på vår webbplats med en annan banks bankkoder eller med mobilcertifikat, ser du beslutet genom att logga in på nytt. Du kan underteckna det godkända låneavtalet på webbanken, på vår webbplats eller vid ett av våra kundtjänstställen.

  4. Vi betalar in lånebeloppet på det konto som du uppgett i ansökan.

Prissättning av bostadslån

Den totala räntan på bostadslån utgörs av referensräntan och en kundspecifik marginal. Referensräntan på S-Bankens bostadslån är antingen Euribor 12 mån. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet. Euribor eller en fast ränta i 3 eller 5 år. Du väljer själv vilket alternativ du vill ha. Den effektiva räntan beräknas vid låntagningen.

När du jämför bostadslån ska du titta på lånelösningen i sin helhet. Utöver räntan ska du även beakta de totala kostnaderna under hela lånetiden, vilka tilläggstjänster det finns och hur flexibla lånevillkoren är om din livssituation eventuellt förändras.

Exempelkalkyl:
Då lånebeloppet är 170 000 euro, lånetiden 25 år och den kalkylmässiga räntan på bostadslånet 1,1 % (marginal + 12 mån. Euribor) är den effektiva räntan 1,18 %. Totalt 300 avbetalningar à 649,59 euro/månad, kredit inkl. kostnader totalt 196 126,44 euro. I kreditkostnaderna i kalkylen har beaktats uppläggningsavgiften för lånet på 500 euro och 2,50 euro/faktura som avgift för automatisk debitering. Iakttagande av villkoren i kreditavtalet garanterar inte alltid återbetalning av en kredit och totala kreditkostnader enligt kreditavtalet. Dröjsmål eller försummelser med betalningarna kan få allvarliga påföljder. Påföljden kan vara t.ex. utmätning eller realisering av säkerheten för lånet, anteckning om betalningsstörning, dröjsmålsränta, påminnelseavgifter och andra indrivningskostnader. Skulle du få problem med att fullgöra återbetalningen av ditt lån, kontakta oss omedelbart för att hitta möjliga lösningar på din situation.