Gå direkt till innehållet

BSP-lån till första bostad

Du kan ansöka om BSP-lån för köp av första bostad, när du har öppnat ett BSP-konto och sparat ihop den sparandel som krävs för lånet på BSP-kontot. När du köper bostad och om villkoren i ditt BSP-sparavtal uppfylls, får du statsborgen för ditt lån och tilläggsränta på dina besparingar. Du kan ansöka om BSP-lån på internet. Du kan ansöka om BSP-lån hos S-Banken även om ditt BSP-konto finns på en annan bank.

Maxbeloppet för en person som ansöker om BSP-lån är 140 000–230 000 euro, beroende på bostadens läge.

BSP-lånet i korthet

 1. Staten betalar ut räntestöd på BSP-lånet, du får alltså skydd mot stigande räntor
  Staten betalar ut räntestöd om 70 procent av den ränteandel som överstiger 3,80 procent. Räntestöd betalas ut under de första 10 åren från och med tidpunkten då lånet lyfts.
 2. Lån till en sökande 140 000–230 000 euro beroende på bostadens läge
  Lånets maxbelopp är 230 000 euro i Helsingfors, 185 000 euro i Esbo, Vanda och Grankulla, 160 000 euro i Åbo och Tammerfors och 140 000 euro i övriga kommuner.
 3. Större lånebelopp till två sökande
  Att använda två BSP-konton för att skaffa en gemensam bostad höjer också lånets maxbelopp. Det är möjligt att bevilja 50 procent mer i räntestödslån, om båda personerna som ska köpa bostad använder egna BSP-konton. I så fall är lånets maxbelopp 345 000 euro i Helsingfors, 277 500 euro i Esbo, Vanda och Grankulla, 240 000 euro i Åbo och Tammerfors och 210 000 euro i övriga kommuner.
 4. Som säkerhet för lånet räcker vanligen den bostad som köps
  När du har sparat en andel på 10 procent och uppfyller de övriga BSP-villkoren, stöder staten dig med en större borgen än normalt.

 

Lånebelopp per kommun

En sökande

Kommun där bostaden är belägen Lånets maxbelopp (euro)
Helsingfors 230 000
Esbo, Vanda och Grankulla 185 000
Tammerfors, Åbo 160 000
Övriga kummuner 140 000

 

 

Två sökande

Kommun där bostaden är belägen Lånets maxbelopp (euro)
Helsingfors 345 000
Esbo, Vanda och Grankulla 277 500
Tammerfors, Åbo 240 000
Övriga kummuner 210 000

 

 

Räkna ut ett lämpligt lånebelopp

Räkna ut ett lämpligt lån efter dina behov, den månatliga amorteringen och lånetidens längd med vår bostadslånekalkylator.

Ansök om BSP-lån

Du kan enkelt ansöka om BSP-lån på webben med bankkoder från vilken bank som helst eller med mobilcertifikat.

Börja med att spara

Om du planerar att köpa din första bostad, lönar det sig att genast börja spara. Ett BSP-konto är ett bra sätt att börja spara till ett första eget hem. Du kan börja BSP-spara om du är 15–44 år.

Spara på ditt BSP-konto under minst åtta kvartal. Under ett kvartal, det vill säga tre månader, bör insättningarna vara minst 150 euro och högst 4 500 euro. Du behöver inte sätta in pengar under kvartal som följer på varandra, utan kan vid behov pausa sparandet. Om du sparar minst 10 procent av den nya bostadens anskaffningspris, lånar vi dig resten av pengarna.

Den totala räntan på S-Bankens BSP-lån utgörs av en referensränta och en kundspecifik marginal. Som referensränta använder vi 12 mån. Euribor. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer räntan som ska betalas på det sätt som överenskommits i kreditavtalet.

Läs mer om BSP-kontot

Du kan få upp till 5 procent skattefri ränteavkastning på de medel du sparat på förhand

S-Banken betalar en procents ränta på insättningen. När du har nått ditt sparmål och ingått bostadsaffären eller färdigställt ditt egnahemshus, betalar vi en tilläggsränta på 4 procent. Både insättningsräntan och tilläggsräntan är skattefri för dig. Vi ber dig observera att äkta makar och personer som bor i en gemensam bostad bara har rätt till ett räntestöd. Om det med andra ord är två ägare av två BSP-bostäder som ska skaffa en gemensam bostad, justeras lånens sammanlagda belopp så att det motsvarar maxbeloppet för ett gemensamt lån. Bara en av makarna ska uppfylla åldersvillkoret för lånet.

S-Banken är en ansvarsfull långivare

Det är viktigt att du efter att du betalat kredit- eller låneamorteringarna även har pengar över för annat. S-Banken är en ansvarsfull långivare – när vi beviljar kredit vill vi vara säkra på att våra kunders ekonomi är i balans.

Läs mer om ansvarsfull utlåning