Gå direkt till innehållet

Ett positivt kreditupplysningsregister införs i april

2024-03-25

Det positiva kreditupplysningsregistret innehåller uppgifter om privatpersoners krediter. Registret införs den 1 april 2024.

Det positiva kreditupplysningsregistret innehåller uppgifter om privatpersoners krediter på ett och samma ställe. I registret kan du kontrollera uppgifter om dina krediter och utfärda ett frivilligt kreditförbud utan avgift. Syftet med registret är att bekämpa överskuldsättning hos hushåll genom att förbättra kreditgivarnas kapacitet att bedöma kreditvärdigheten hos kreditsökande och genom att hjälpa privatpersoner att ta kontroll över den egna ekonomin. Det positiva kreditupplysningsregistret införs den 1 april 2024.

På vilket sätt fungerar det positiva kreditupplysningsregistret?

I praktiken lämnar kreditgivarna, såsom bankerna, uppgifter om de krediter som de har beviljat och om de förändringar som har skett i krediterna till registret. När en privatperson ansöker om kredit, begär kreditgivaren aktuella uppgifter om kreditsökandens krediter och inkomster av det positiva kreditupplysningsregistret. Uppgifterna används som stöd för ett slutligt kreditbeslut. När vi på S-Banken fattar ett kreditbeslut, granskar vi alltid även sökandens ekonomi ur ett helhetsperspektiv och bedömer den i relation till återbetalningstiden och det lånebelopp som sökanden har ansökt om.

Registret förs av Skatteförvaltningen. Från och med den 1 april 2024 kan du kontrollera uppgifterna om dig genom att logga in i registrets e-tjänst med dina webbankskoder eller mobilcertifikat. Om det finns brister eller oklarheter i de uppgifter som finns i kreditupplysningsregistret, bör du alltid kontakta kreditgivaren. När det gäller krediter som S-Banken har beviljat kan du kontakta vår kundtjänst enklast med ett meddelande i S-mobil eller på webbanken.

Även bluffmeddelanden om det positiva kreditupplysningsregistret

Till följd av införandet av registret har också avsändare av bluffmeddelanden blivit aktiva. Bluffmeddelandena innehåller en länk som dirigerar mottagaren till en falsk webbplats. Uppgifterna i registret kommer direkt från kreditgivarna. Därför behöver du inte i någon situation själv lämna några uppgifter och du ska aldrig klicka på länkarna i ett bluffmeddelande.

Om du har fått ett sådant meddelande, ska du genast radera det. Om du misstänker att du har lämnat uppgifter om dig på en falsk webbplats, ska du kontakta spärrtjänsten för webbankskoder och begära att dina bankkoder och bankkort ska spärras.

Mer information om bluffmeddelanden:
Det positiva kreditupplysningsregistret på Skatteförvaltningens webbplats
Så här uträttar du ärenden säkert i S-Banken

Läs mer om det positiva kreditupplysningsregistret