Gå direkt till innehållet
Allmänt om sparande och investering

Vilka kostnader medför S-Banken Regenerativt Jordbruk?

Den fasta förvaltningsavgiften för S-Banken Regenerativt Jordbruk A-andelsserie är 1,9 procent och avgiften för teckning 2,0 procent. Avgiften för inlösen varierar mellan 0,0 procent och 4,0 procent beroende på investeringstiden. Utöver den fasta förvaltningsavgiften betalas ur fondens tillgångar alla utgifter, kostnader, åtaganden och avgifter som uppkommer med anledning av fondens verksamhet, förvaltning, finansiering, affärsverksamhet eller investeringar. Information om avgifterna finns i det gällande fondprospektet. Mer information om fonden finns på S-Bankens webbplats och i fondprospektet.