Gå direkt till innehållet

Vad kostar det att använda S-Förmånskort Visa med kredit?

Ägarkunderna i handelslagen och medlemmarna i ägarkundshushåll får alla S-Förmånskort Visa utan månads- och årsavgifter.

Köp som görs med kortkrediten faktureras en gång i månaden med faktura. På den tillkommer en kontoavgift som är 2 €/elektronisk faktura eller 5 €/pappersfaktura. Du kan välja den 15:e eller den sista dagen i månaden som förfallodag för fakturan. Du kan också betala fakturan i delar. Då betalar du ränta på det skuldbelopp av kreditsaldot som återstår efter förfallodagen för fakturan. Om du inte har använt kortkrediten vid utgången av faktureringsperioden får du ingen faktura och vi tar heller inte ut någon kontoavgift.

De detaljerade priserna på våra kort- och kreditprodukter anges i vår servicetariff.