Gå direkt till innehållet
Allmänt om våra konton

Vad innebär betaltjänstdirektivet (PSD2) och hur påverkar det dina dagliga bankärenden?

Syftet med betaltjänstdirektivet, det vill säga PSD2-direktivet (Payments Services Directive 2) som godkänts av Europaparlamentet är att skapa ett gemensamt eurobetalningsområde, effektivisera säkerheten, snabbheten och pålitligheten vid gränsöverskridande betalningar samt förbättra kostnadstransparensen och konsumentskyddet genom att förbättra konsumenternas rättigheter. Ändringarna i banktjänsterna med anledning av betaltjänstdirektivet trädde i kraft i sin helhet i mitten av september 2019.

För dig märks betaltjänstdirektivet i dina dagliga bankärenden i form av mångsidigare och bättre tjänster än tidigare, till exempel:

  • Ditt ansvar vid obehörig användning av kort eller något annat betalningsinstrument till följd av vårdslöshet sänktes från 150 till 50 euro. Du är inte heller ansvarig för obehörig kortanvändning om ditt kort har använts felaktigt och banken inte har krävt stark kundautentisering av betalaren, till exempel vid kontaktlös betalning.
  • Försäljare kan inte längre ta ut extra kostnader av dig för att du betalar med Visa.  
  • Om du lämnar in kundklagomål till oss får du alltid svar senast inom 15 dagar från att vi tagit emot klagomålet.
  • Du kan göra betalningar från ditt konto på S-Banken även via andra tjänsteleverantörer än S-Banken.
  • Du kan få fram S-Bankens kontouppgifter också i andra tjänsteleverantörers tjänster.