Gå direkt till innehållet

När och hur ska jag börja betala tillbaka studielånet?

Lånet amorteras som direktdebitering från det konto i S-Banken som du har valt som ditt låneskötselkonto. Kontot måste stå i ditt namn. En annan persons konto kan inte vara ett låneskötselkonto. Studielån kan inte heller debiteras från en annan banks konto och det är inte möjligt att skicka e-fakturor eller elektroniska fakturor via Postis tjänst för lånet.

Vi lägger två gånger per år räntan till det studielån du har lyft. Detta kallas för kapitalisering av ränta. Räntan läggs automatiskt till studielånet den 15 juni och den 15 december varje år. Ditt studielån ökar med andra ord med ett belopp som motsvarar räntan. Vi kapitaliserar räntan under en termin till efter den sista termin då studiestöd har betalats ut. Om du till exempel får studiestöd sista gången våren 2023 kapitaliserar vi räntan ännu i december 2023. Efter den sista kapitaliseringen debiteras räntan automatiskt från ditt låneskötselkonto var tredje månad. Den första räntebetalningen sker med andra ord den 15 mars 2024.

Du ska börja betala tillbaka studielånet cirka två år efter att vi sista gången lagt räntan till ditt lån. När du ska börja amortera på studielånet gör vi på dina vägnar upp en plan för återbetalning av lånet och skickar sedan ett meddelande till dig på webbanken. Amorteringen tas ut från ditt konto enligt planen fyra gånger per år: den 15 mars, juni, september respektive december. Du behöver inte själv separat betala tillbaka studielånet, utan debiteringen sker automatiskt.

Du kan få återbetalningstid för högst 30 år räknat från den dag som du första gången lyft studielån. Återbetalningen av studielånet börjar cirka två år efter att dina studier har avslutats. Vi skickar en betalningsplan till din webbank ett halvår (i december och juni) före förfallodagen för den första debiteringen. Om du vill ändra den plan som vi föreslagit för återbetalning av lånet, kan du skicka ett meddelande till oss på webbanken. Med tanke på ändringar i betalningsprogrammet ska lånebetalningarna vara i ordning.

Lämna följande uppgifter i meddelandet:

  • Hur stort belopp vill du betala varje månad eller fyra gånger per år?
  • Vilken dag i månaden vill du att amorteringen ska tas ut från ditt konto?
  • Vilket konto ska amorteringen tas ut från?

För ändringar i betalningsplanen tar vi ut en avgift enligt vår servicetariff.