Gå direkt till innehållet

När och hur ska jag börja betala tillbaka studielånet?

Vi lägger två gånger per år räntan till det studielån du har lyft. Detta kallas för kapitalisering av ränta. Du ska börja betala tillbaka studielånet cirka två år efter att vi sista gången lagt räntan till ditt lån.  Räntan läggs automatiskt till studielånet den 15 juni och den 15 december varje år. Ditt studielån ökar med andra ord med ett belopp som motsvarar räntan. Vi kapitaliserar räntan under en termin till efter den sista termin då studiestöd har betalats ut. Om du till exempel får studiestöd sista gången våren 2020 kapitaliserar vi räntan ännu i december 2020.

Du kan få återbetalningstid för högst 30 år räknat från den dag som du första gången lyft studielån.

När du ska börja amortera på studielånet gör vi på dina vägnar upp en plan för återbetalning av lånet och skickar sedan ett meddelande till dig på webbanken. Amorteringen tas ut från ditt konto enligt planen fyra gånger per år: den 15 mars, juni, september respektive december. Du behöver inte själv separat betala tillbaka studielånet, utan debiteringen sker automatiskt.

Om du vill ändra den plan som vi föreslagit för återbetalning av lånet, kan du skicka ett meddelande till oss på webbanken. Lämna följande uppgifter i meddelandet:

  • Hur stor summa vill du betala i månaden eller fyra gånger per år?
  • Vilken dag i månaden vill du att amorteringen ska tas ut från ditt konto?
  • Vilket konto ska amorteringen tas ut från?

För ändringar i betalningsplanen tar vi ut en avgift enligt vår servicetariff.