Gå direkt till innehållet

Hur säljer (löser in) eller byter jag fondandelar?

Du kan när som helst lämna en säljorder, dvs. en inlösenorder, för fondandelar genom att med en webbläsare logga in på webbanken. I S-mobil är det ännu inte möjligt att lösa in fonder. Det exakta värdet på de fondandelar du säljer är inte känt vid tidpunkten för inlösenordern. Fondandelens värde påverkas av när inlösenordern har lämnats och av värdet den dag då inlösen genomförs. I allmänhet genomförs inlösen på bankdagar. Till exempel inlösen av kapitalförvaltningsfonder genomförs till kursen under innevarande bankdag, om ordern lämnas före klockan 14. Fondinlösen genomförs i enlighet med fondens stadgar och i stadgarna för enskilda fonder finns mer information om bryttiden för fondorder samt om inlösentiderna. I regel genomförs inlösen inom 1–3 bankdagar. Du ser en genomförd försäljning i avsnittet Besparingar och placeringar på webbanken i regel tre bankdagar efter att du har lämnat ordern.

Försäljning av fondandelar i nätbanken:

  1. Välj Besparingar och placeringar.
  2. Klicka på knappen Sälj intill fondnamnet.
  3. Välj hur mycket du vill sälja.
  4. Godkänn ändringen.

Lägg märke till, att försäljning av fonder inte avbryter din pågående Bonus fond-tjänst eller ditt kontinuerliga fondsparande. Du kan fortsätta ditt sparande som vanligt trots försäljningen.

Hur byter jag fonder?

Istället för att sälja fondandelar kan du byta dem mot andelar i andra fonder.  Du kan när som helst ge ett bytesuppdrag i nätbanken. Värdet på de nya fondandelarna är inte kända när bytesuppdraget lämnas. Vid fondbyte utförs försäljnings- och köpuppdraget enligt fondernas regler Genomförda uppdrag ser du på sidan Egna placeringar inom tre dagar, utom skog- och bostadfonderna.

Byte av fondandelar i nätbanken:

  1. Välj Besparingar och placeringar.
  2. Klicka på Byt-knappen vid fondnamnet.
  3. Välj hur mycket du vill byta.
  4. Välj den fond du vill köpa.
  5. Godkänn ändringen.

I samband med byte tas inlösens- eller teckningsavgift endast ut för den högsta ordern. Avgifterna varierar mellan olika fonder och du kan kontrollera avgiften på fondens presentationssida. För försäljning och köp av S-Sparfonder debiteras ingen avgift.