Gå direkt till innehållet

Hur mycket kostar Spararen och är priset detsamma även framöver?

Spararen är gratis att använda.

För fondplaceringar som du gör via Spararen betalar du högst 0,5 procent i löpande kostnader, dvs. 50 cent för varje 100 euro som du placerar på årsnivå.

Tillgångarna i Spararen-fonderna investeras i andelar i placeringsfonder som förvaltas av  
S-Banken Fondbolag Ab och i bland annat ETF-fonder. De fonder som förvaltas av S-Banken och som är investeringar i Spararen-fonderna återbetalar de avgifter som Spararen-fonderna har betalat till fullt belopp till Spararen-fonderna, dvs. de minskar inte placeringens värde. De årliga kostnaderna för andra fonder än de som förvaltas av S-Banken (till exempel ETF-fonder) följs upp och på så sätt säkerställs att de löpande kostnaderna för Spararen-fonderna inte överstiger i genomsnitt 0,5 procent på årsnivå.

Du kan när som helst överföra mera pengar till ditt sparmål eller ta ut pengar avgiftsfritt. Vi tar inte ut några separata tecknings- eller inlösenavgifter.

Spararen kostar alltid lika mycket och priset är detsamma oberoende av hur mycket besparingar du har i tjänsten. Om du har valt att spara på konto, är det helt gratis att använda tjänsten. Du kan alltid ta Spararen i bruk utan avgift och även sluta använda tjänsten när som helst utan extra kostnader.