Gå direkt till innehållet

Hur kan jag mikrospara då jag köper med kort?

Du kan aktivera mikrosparande med kort i samband med att du aktiverar tjänsten Spararen, under Sätt ett mål. Om du redan har aktiverat Spararen kan du börja mikrospara via Min profil, under Mikrospara.

Vid mikrosparande med kort överförs 1 euro för varje Debit-korttransaktion du gör till dina besparingar. Debit-korttransaktioner är alla dina kortköp i butik och på internet samt alla dina kontantuttag med kortet i automater och kassor. Om du har flera Visa Debit-kort utfärdade av S-Banken mikrosparar du med alla kort. Besparingarna debiteras alltid varje vecka direkt från det konto som kortet är anslutet till.

Observera att alla kort som är anslutna till kontot ökar besparingarna. Om det konto som kortet är anslutet till har två kontoinnehavare eller en annan person har omfattande dispositionsrätt till kontot ökar även dessa personers korttransaktioner besparingarna.

De pengar som du har sparat på korttransaktioner överförs först från ditt konto som en totalsumma till ditt Spararen-samlingskonto. Pengarna på ditt samlingskonto överförs i sin tur till ditt mål, när saldot på samlingskontot är minst 10 euro.

Du kan sluta mikrospara när som helst om du vill.