Gå direkt till innehållet

Hur ändrar jag köpgränserna och användningsområdet för mitt kort?

Du kan ändra köp- och uttagsgränserna samt användningsområdet för ditt kort i avsnittet Konton och kort genom att välja det kort vars gränser du vill ändra. Du kan ändra köp- och uttagsgränserna med knappen Ändra säkerhetsgränser och kortets användningsområde med knappen Ändra användningsområde. Dina ändringar börjar gälla genast när du har godkänt dem med en kod från kodtabellen.