Gå direkt till innehållet
Aktivera och avsluta tjänster

Hur kan jag överföra e-fakturor till S-Banken?

Du ska först avsluta de e-fakturor som du beställt på den andra bankens webbank. Efter detta kan du beställa fakturorna till S-Bankens webbank eller i samband med betalningen av fakturan i S-mobil.

Så här överför du e-fakturor till S-Banken

  1. Kontrollera att du har webbankskoder till S-Banken. Om du ännu inte har några webbankskoder eller koderna har förkommit, ska du se anvisningarna på vår webbplats.
  2. Avsluta dina nuvarande e-fakturor i den webbank som fakturorna i nuläget skickas till.
  3. Kontrollera dina avtal om e-faktura och redigera dem vid behov på S-Bankens webbank, gå till Betalningar > E-faktura > Avtala om e-fakturatjänst.
  4. Beställ en ny e-faktura genom att välja Betalningar > E-fakturabeställningar > Beställ ny e-faktura. Sök fakturautställaren på listan och fyll i de begärda uppgifterna. Läs också villkoren och bekräfta beställningen.

Om du vill kan du också beställa dina fakturor som e-faktura i samband med att du betalar en faktura på din webbank eller i S-mobil. Tjänsten vägleder dig i att fylla i de uppgifter som behövs i samband med beställningen.