Gå direkt till innehållet

Kan ändringar göras i låneskyddet?

Försäkringstagaren kan under försäkringens giltighetstid med samtycke av Banken sänka försäkringsbeloppet eller med försäkringsbolagets samtycke höja försäkringsbeloppet under förutsättningen att försäkringstagaren uppfyller villkoren för beviljandet av försäkring. Ändringen ska begäras skriftligt och den kan förutsätta att hälsouppgifterna utreds.