Gå direkt till innehållet

När måste jag börja återbetala studielånet?

Återbetalningen av studielånet börjar cirka två år efter att dina studier har upphört. Studierna upphör i den månad du har avlagt examen eller avbrutit dina studier.

Återbetalningstiden för studielånet är högst 30 år från det att du första gången utnyttjat lånet. Antalet amorteringar är fyra per år i mars, juni, september och december. Betalningsdagen är den 15:e varje månad. Om du vill göra ändringar i amorteringsdagarna, se närmare anvisningar här.