Gå direkt till innehållet
Använda kort utomlands

Vilken valutakurs använder S-Banken när jag gör köp eller kontantuttag i någon annan valuta än euro?

När du gör ett köp eller uttag i någon annan valuta än euro omvandlas transaktionen till euro enligt en så kallad partikurs för valuta som Visa Europe tillämpar. På detta tillkommer ett valutatillägg enligt vår servicetariff. Kursen fastställs utifrån den dag då transaktionen förmedlas till Visa Europe. Visa Europe skickar transaktionen i euro till S-Banken. Den tillämpade valutakursen inklusive valutatillägget för valutatransaktion anges i anslutning till transaktionsuppgifterna på Visa-fakturan (credit-transaktion) eller i kontotransaktionerna på webbanken (debit-transaktion). 

På Visa Europes engelskspråkiga webbplats finns en valutaomvandlare som du kan använda för att omvandla ett köp i annan valuta till euro. Observera att du som datum ska ange den dag då transaktionen har registrerats hos Visa – vanligen 1–3 dagar efter köpdatumet. 

Du kan kontrollera den partikurs som Visa tillämpar på Visa Europes engelskspråkiga webbplats och jämföra den totala procenten med ECB:s senaste genomsnittliga kurs. Du kan kontrollera ECB:s genomsnittliga kurs här.