Gå direkt till innehållet

Hur och när kan jag göra en reklamation av kortköp som jag inte själv har gjort?

Du gör enklast en reklamation med ett meddelande på webbanken efter att köpen har debiterats. I reklamationen ska du bestrida att du har gjort transaktionerna och ange datum för transaktionerna, namnen på de företag som har gjort debiteringarna och de debiterade beloppen.

Om du känner till företaget som gjort debiteringen rekommenderar vi att du först kontaktar företaget direkt för att reda ut om debiteringen är befogad och en eventuell kreditering.