Gå direkt till innehållet

Hur kan jag ansöka om en höjning av Visa-kreditgränsen?

Om du har nätbankskoder till S-Banken söker du enklast om höjning av din kreditgräns i nätbanken.

Om du inte har nätbankskoder i S-banken eller om du har ett parallellkort anslutet till din kredit, kan du ansöka om höjning på vårt kundtjänstställe. När du ansöker om höjning av en kredit till vilken ett parallellkort är anslutet måste även parallellkortsinnehavaren vara närvarande vid ansökan.

Du kan enkelt ansöka om höjning av din kreditgräns i nätbanken:

  1. Välj Kort > Ansök om en ändring av krediten.
  2. Välj Ansök här vid det kort vars kreditgräns du vill höja.
  3. Fyll i den nya kreditgränsen och övriga begärda uppgifter och bekräfta ansökan med ett nyckeltal från kodtabellen eller identifiera dig med S-mobil. Vi behandlar din ansökan inom cirka en vecka.

När din ansökan har godkänts visas din nya kreditgräns på webbanken på fliken Kort.  Om vi inte har kunnat bevilja dig en höjning av kreditgränsen meddelar vi dig per brev.

För höjning av kreditgräns tar vi ut en avgift enligt vår servicetariff.