Gå direkt till innehållet

Har Visa-korten kontaktlös betalningsfunktion?

Visa Debit- och Visa Credit/Debit-korten har kontaktlös betalningsfunktion, vilket innebär att du kan betala köp på under 50 euro utan PIN-kod eller underskrift. Om du vill ha ett Visa-kort som inte har kontaktlös betalningsfunktion, besök vårt kundtjänstställe eller kontakta S-Bankens kundtjänst. När du ringer kundtjänsten ska du ha bankkoderna till hands för att kunna identifiera dig.