Gå direkt till innehållet

Varför ska jag lämna olika slags kunduppgifter när jag börjar använda spar- och placeringstjänster?

Enligt finsk lagstiftning måste bankerna identifiera sina kunder och vidta åtgärder för kundkontroll. Banken ska ha tillräckliga uppgifter om kundens ärendehantering och för vilket ändamål kunden använder tjänsterna. Banken kartlägger dessa i samband med fondorder från kunden för att få tillräckliga uppgifter för att kunna ge placeringsrådgivning. Banken ber kunden lämna inkomstuppgifter eller andra sådana uppgifter som hjälper banken att kartlägga kundens servicebehov. Enligt lagstiftningen om penningtvätt ber banken även kunden uppge syftet med ordern samt de eventuella medlens ursprung i samband med order från kunden.